Miksi valita Sitowise

Meillä on vahva pilviympäristöjen asiantuntemus.
Meitä ohjaa aina asiakkaan etu ennen teknologiaa.
Rakennetun ympäristön jalanjälki on valtava. Me otamme vastuumme sen suitsimisessa vakavasti. Haluamme olla vastuullisin kumppani ja auttaa asiakkaitamme ylittämään tavoitteensa.

Pilvipalvelut aina asiakkaan tarpeen mukaisesti

Nykyaikaisia pilvipalveluita hyödyntämällä voidaan toteuttaa suurempia ja pienempiä IT-kokonaisuuksia nopeammin ja kustannustehokkaammin. Usein valmiin ja pitkälle tuotteistetun pilvipalvelun valinta on monilta osin järkevämpää kuin omien palvelinten ja palvelinsalien ylläpito. 

Me hallitsemme niin AWS- kuin Azure-ympäristöt, ja tarvittaessa toteutamme myös täysin Suomessa toimivan ratkaisun.

Järjestelmäkehityksen ja ylläpidon lisäksi asiantuntijamme auttavat sopivien palveluiden valinnassa. Valintaan vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa käytettävissä olevat resurssit, käyttäjä- sekä datamäärät, tietosuojavaatimukset ja lainsäädännön tuomat vaatimukset.