Polttonesteiden jakeluasemien toimintaympäristö on hyvin pitkälle erikoistunut monia osaamisaloja yhdistävä pelikenttä. Tarvitaan syvällistä ymmärrystä laitossuunnittelusta, ympäristögeotekniikasta, polttonesteiden jakelutoiminnan vaikutuksesta ympäristöön ja ympäristöriskien ehkäisemisestä. Tietoa tarvitaan myös pilaantuneiden maiden tutkimisesta ja käsittelystä, hulevesien käsittelystä, rakennuttamisesta ja alan normistosta - ja koko tämän kokonaisuuden hallitsemisesta.

Sitowise monialaisena asiantuntijatalona on paras valinta jakeluasemiin liittyviin hankkeisiin, joissa on huomioitava monia tekijöitä ja näkökulmia.

Jakeluasemat hyötyvät Sitowisen laaja-alaisesta erikoisosaamisesta

Tarjoamme alan kattavimmat palvelut suunnittelun alkuvaiheilta aina rakennuttamiseen, riippumattomaan valvontaan, aseman käyttöönottoon ja jälkitarkastuksiin saakka. Kattava asiantuntijajoukkomme hoitaa tarvittaessa jakeluasemien toiminnallisen suunnittelun aina sijoituspaikkahausta ja kaavamuutoksista alkaen, sekä ajolinjatarkasteluista arkkitehtisuunnitteluun ja ympäristölupaprosesseihin asti. Meillä on alan kokeneimmat asiantuntijat, joille lupaprosessit ja asiantuntijalausunnot ovat hyvin tuttuja.

Ympäristögeotekninen osaamisemme mahdollistaa kustannustehokkaiden pohjaratkaisujen löytämisen. Kaikki aiheeseen liittyvä geotekniikka pohjatutkimuksista kaivantosuunnitteluun ja kevennys- tai pohjanvahvistusratkaisuihin saakka hoituu samalta asiantuntijajoukolta. Toteutamme myös tarvittavat, kohdekohtaiset pilaantuneiden maiden tutkimukset, kunnostuksen ja valvonnan viranomaisasiointeineen.

Kun suunnittelu on valmis, omat kokeneet rakennuttajamme ovat valmiina ottamaan kapulan vastaan. Sitowisen asiantuntijoista löytyy sopiva projektihenkilöstö niin uudis- kuin korjausrakentamisenkin kohteisiin. 

Sitowisen asiantuntijoista löytyy oikeat henkilöt myös pelastus-, turvallisuus- ja kemiakaaliasiakirjojen sekä toiminnan lopettamissuunnitelmien laatimiseen. 

Me kehitämme alaa - jakeluasemat saavat etua

Kehitämme toimintaamme jatkuvasti vastaamaan entistä paremmin uusiin jakeluasemakokonaisuuksiin ja niiden tulevaisuuden tarpeisiin. Otamme haltuun entistä suuremman osan hankkeiden elinkaaresta: periaatteena on avaimet käteen -ratkaisut yhdeltä luukulta.

Teemme tiivistä yhteistyötä niin viranomaisten, asiakkaiden, urakoitsijoiden kuin eri sidosryhmienkin kanssa viedäksemme alaa eteenpäin. Kehitämme alan suunnitteluohjeistusta sekä sisäisesti että sidosryhmiemme kanssa, ja olemme mukana alan keskeisten standardien kehitystyössä.

Jakeluasemien on tärkeää pysyä mukana alan kehityksessä. Meidän asiakkaamme voivat olla varmoja siitä, että heidän toimintansa on voimassa olevien ohjeiden ja säädösten mukaista ja tulevissa suunnitelmissa on toimintakentän muutokset huomioitu. 

Polttoaineiden jakeluasemasuunnittelua toimistolla.

Polttonesteiden jakeluasemasuunnittelu

Polttonesteiden jakeluasemasuunnittelussa alan suunnitteluohjeistuksen ja lainsäädännön syvä tuntemus on välttämätöntä. Myös jakeluasemarakenteiden suunnittelu on hyvin erikoistunut ala. Kestävien suunnitteluratkaisujen tuottaminen edellyttää alan perinpohjaista tuntemusta.

Ympäristögeotekniikka

Tarkka pohjasuhde ja maaperätietous, sekä huolellinen ja yksityiskohtainen geosuunnittelu säästävät hankekustannuksia edullisempien ja turvallisempien pohjarakenteiden sekä sujuvamman rakentamisen kautta.
Kaivettu kuoppa.
Kivuri kaivaa maata ojan tai lammikon reunalla.

Ympäristöluvat ja ilmoitukset

Toiminnot, joista voi aiheutua ympäristön pilaantumisen vaaraa, tarvitsevat ympäristönsuojelulain mukaisen luvan. Me autamme lupa- ja ilmoitusmenettelyissä ammattitaidolla.

Yhteystiedot

Kuva
Vesa-Petri Helenius
Vesa-Petri
Helenius
Osastopäällikkö
Ympäristögetekniikka, ympäristörakenteet, jakeluasemasuunnittelu
+358 44 427 9560