Kunnissa ja kaupungeissa tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan asiantuntijakumppania, joka ymmärtää kokonaisvaltaisesti kaupunkisuunnittelun, kuntatalouden, poliittisen päätöksenteon ja kuntalaisten hyvinvoinnin päälle.

Suunnitteluratkaisuilla on valtava merkitys kuntalaisten hyvinvointiin ja arjen sujuvuuteen. Meillä onkin vastuu luoda turvallisia ja terveellisiä kaupunkiympäristöjä kaikille. Yhdessä rakennamme kaupunkeja, jotka toimivat niin tulevaisuuden teknologian kuin eri-ikäisten asukkaiden, työssäkävijöiden ja liikkujien näkökulmasta.

Olemme toimineet monen kunnan ja kaupungin kumppanina jo vuosia, ja kaikki keräämämme kokemus on myös uusien asiakkaidemme käytössä. Olemme huomanneet, että asiantuntijatyön hyöty on suurin, kun pääsemme aloittamaan yhteistyön aikaisessa vaiheessa, kun tiedossa on vasta tarve, muttei keinoja. Silloin pääsemme pitämään hankkeen oikeilla raiteilla alusta alkaen.

Yhdessä kohti vastuullisuustavoitteita

Visiomme on olla Suomen vastuullisin kumppani hyvinvoivan elinympäristön kehittämisessä. Haluamme edistää kestäviä ratkaisuja yhdessä asiakkaidemme kanssa, ja siksi ympäristönäkökulmat huomioidaan hankkeissa monialaisesti. Tuomme keskusteluun vaihtoehtoja, jolloin rajalliset resurssit käytetään tehokkaasti mutta kestävästi. Se tarkoittaa esimerkiksi kuljetusten minimointia ja kestäviä materiaalivalintoja.

Muuttuva maailma luo uudenlaisia tarpeita alkaen ilmastonmuutokseen sopeutumisesta ja tartuntatautien torjunnasta rakennuksissa. Kaupunkiympäristöjen suunnittelu vaatii innovaatioita, ja jo suunnittelupöydällä on tärkeää tehdä oikeita materiaali-, rakenne- ja tekniikkavalintoja. Silloin esimerkiksi katusuunnittelua tuetaan luonnonmukaisilla viherrakentamis- ja hulevesiratkaisuilla.

Autamme kuntia pääsemään hiilineutraaliustavoitteisiin valinnoilla, jotka palvelevat kokonaisuutta parhaiten. Kestävien kaupunkien suunnitteluun kuuluu elinkaariajattelu, ja pyrimme suunnittelemaan sisä- ja ulkotilat aina muuntojoustaviksi myös seuraavaa käyttäjäsukupolvea ajatellen.

Paikallista palvelua yli 1900 asiantuntijalta

Monialaisena asiantuntijaorganisaationa pystymme palvelemaan kunta-asiakkaitamme paikallisesti. Asiakas ei jää kanssamme koskaan yksin, koska toimimme yli 20 aluetoimistossa. Tuomme hankkeisiin paikallistuntemusta, samalla kun pienimmänkin kunnan käytössä on yli 1900 asiantuntijamme osaaminen kaikkialla Suomessa.

Olemme myös hyviä tekemään yhteistyötä keskenämme. Toteuttamissamme hankkeissa ei ole tiukkoja rajapintoja siinä, missä katu loppuu ja seinä alkaa. Talo- ja infrarakentaminen hyötyvät vuoropuhelusta, ja teemmekin hankkeita päivittäin yhdessä yli liiketoimintarajojen.

Hyödynnämme kuntien talo- ja infrahankkeissa fiksusti digitaalisuutta, kuten paikkatietopalveluja. Tietomallipohjainen suunnittelu tukee niin suunnitelmien yhteensovitusta, kiinteistökannan hallintaa kuin viestintää hankkeen aikana. Digitaalisuus on tärkeä osa myös elinkaariajattelua, ovathan tietomallit avuksi myös kohteen käyttö- ja ylläpitovaiheessa.

Apukäsiä hankkeiden suunnitteluun ja toteutukseen

Asiantuntijatyön tarve lisääntyy kunnissa, kun kuntaorganisaatiot ovat kaventuneet. Toimimme kuntien tukena erilaisissa rooleissa, kuten tietyn erikoisalan asiantuntijana. Useimmiten hoidamme hankkeen kokonaisvaltaisesti asiakkaan puolesta, jolloin asiantuntijat vaihtuvat, mutta tieto kulkee sujuvasti suunnittelusta toteutukseen.

Kunnat toimivat toisin kuin yritykset, ja siksi myös meidän on asiantuntijakumppanina tärkeää ymmärtää kuntien erityistarpeita ja reunaehtoja, kuten kiristyvää kuntataloutta. Tuemme investointien suunnittelua pitkällä tähtäimellä ja arvioimme eri vaihtoehtojen vaikutuksia laaja-alaisesti. Moni meistä on toiminut tutun kunta-asiakkaan kanssa kauan, jolloin tuomme hankkeisiin myös tietoa ja kokemusta pitkältä ajalta.

Sujuvaa vuoropuhelua eri sidosryhmien kanssa

Laajojen kuntahankkeiden onnistuminen on usein kiinni toimivasta vuorovaikutuksesta. Olemme tottuneet vuoropuheluun erilaisten käyttäjä- ja sidosryhmien kanssa, ja vaihdamme varsin sujuvasti puhetapaa sen mukaan, onko vastapuolella asiantuntija, kuntapäättäjä tai tavallinen kuntalainen. Kaikkienhan on tärkeää ymmärtää, mistä asioista ollaan päättämässä.

Autamme myös kaupungin eri yksiköitä keskustelemaan saman pöydän äärellä, jolloin löydämme yhteisiä päämääriä ja keinoja niiden saavuttamiseen. Koordinoimme hankkeita niin, että huomioon otetaan yhtä lailla kuntapolitiikan kiemurat, kuntalaisten hyvinvointi ja kaupunkikuvalliset arvot. Valmistautuminen on valttia, ja perustelemme kantamme aina hyvin. Se varmistaa, että hankkeet etenevät jouhevasti ja suunnitellussa aikataulussa.

Yhteystiedot

Kuva
Tero Hannuksela
Tero
Hannuksela
Toimialajohtaja
Projektinjohto, rakennusterveys ja liiketoiminnan kehitys
+358 44 427 9499