Synkronikompensaattorin avulla Fingrid parantaa kantaverkon käyttövarmuutta länsirannikolla, jossa tuotetaan paljon tuulivoimaa. Fingrid ottaa synkronikompensaattorin käyttöön vuonna 2025.

Sitowise toimii hankkeessa yhtenä Destian talonrakennuspuolen suunnittelukumppaneista ja on mukana suunnittelemassa hallia, jonne synkronikompensaattori sijoitetaan, sekä valvomorakennusta.

- Olemme ylpeänä Destian kanssa mukana Fingridin hankkeessa, mikä on iso askel Suomen vihreässä siirtymässä. Tämä on hyvin Sitowisen linjaamassa vastuullisuus teemassa. Haluamme olla vastuullisin kumppani ja auttaa asiakkaitamme ylittämään tavoitteensa, sanoo Sitowisen tekninen johtaja Veli-Matti Huttunen.

- Synkronikompensaattoriprojektin kokonaistoteutukseen kuuluu ison teollisuushallin ja valvomorakennuksen suunnittelu ja rakentaminen. Pääsemme jälleen näyttämään taitomme sähköasemien suunnittelussa ja rakentamisessa. Hankkeen betonirakenteet ovat todella monimuotoisia ja vaativia massiivisten kuormitusten vuoksi. Tulemmekin hyödyntämään Destian väyläpuolen omaa rautaista kokemusta ja ammattitaitoa pohja- ja maanrakennustöissä ja niiden suunnittelussa. Tarvitsemme kuitenkin suunnittelukumppaneita, kuten Sitowiseä, jolta tulee arkkitehti-, rakenne- ja talotekniikkasuunnittelu, sanoo Rakentamisen palvelut -yksikön johtaja Henri Tolonen Destiasta.

Sitowise on Suomen suurimpia rakennesuunnittelun toimijoita. Arkkitehtisuunnittelu vaalii ja kehittää rakennetun ympäristön laatua, ja asiantuntijana tarjoamme kestäviä ratkaisutapoja ja kokonaisnäkemyksiä tilallisten ja toiminnallisten haasteiden ratkaisemiseksi.

Lue lisää Destian lehdistötiedotteesta.