Vastuullisuuden merkitys kasvaa jatkuvasti kiinteistöomaisuuden arvonkehityksessä. Energiatehokkuuden, teknisen kunnon ja vaikkapa esteettömyyden ja muuntojoustavuuden ohella useat kiinteistösijoittajat ja -omistajat ovat laajentaneet tarkasteluaan. Lähivuosina kiinteistöomaisuuden arvon tarkastelussa ilmastovaikutukset, investointien transitioriskit, fyysiset ilmastoriskit sekä kiristyvä lainsäädäntö ja ohjaus saavat entistä suuremman painoarvon.

Sitowise lanseerasi palvelun, joka osoittaa tarkoin ne vastuullisuuden tekijät, joilla omaisuuden arvoon voidaan vaikuttaa. Kiinteistöjen vastuullisuusarviointi (ESG DD) on työkalu, jolla kiinteistön omistaja saa yksityiskohtaista tietoa kiinteistön vastuullisuuden tekijöistä.

ESG DD tekee vastuullisuudesta ymmärrettävää, mitattavaa ja vertailtavaa.

- Kun kiinteistön omistaja saa selkeää dataa vaikkapa saavutettavuudesta, akustiikasta tai kiinteistön mahdollisuuksista sopeutua ilmastonmuutokseen, on kiinteistön kehittäminen helpompaa ja suunnitelmallisempaa. Lukujen valossa kehityskohteiden ja etenkin niiden merkittävyyden arviointi pääsee aivan uudelle tasolle, kuvailee palvelua kehittänyt vastuullisuusasiantuntija Emma Liljeström Sitowiseltä.

Arvioinnin tulokset mahdollistavat siis kestävän kiinteistöliiketoiminnan ja hyvän vastuullisuusjohtamisen, jolla varmistetaan toteutettavien toimenpiteiden vaikuttavuus, kasvatetaan kilpailuetua, vältetään riskejä ja säästetään kustannuksia. Tulokset toimivat myös kohteiden arvioinnissa kiinteistökauppojen yhteydessä tai kiinteistöportfolion hallinnassa.

Innovaatiolaboration helmi

Kiinteistöjen vastuullisuusarviointi -palvelu on Sitowisen oman innovaatiotyön tulos. Vuonna 2022 Sitowisessä järjestettiin henkilöstölle innovaatiokilpailu, jonka sadosta asiakkaamme saavat nyt nauttia.

- Palvelun kehittäminen lähti käyntiin innovaatiokilpailusta. Kilpailun ansiosta olemme päässeet tehokkaasti viemään sitä pitemmälle vahvan tuen ja poikkitieteellisen osaamisen avulla. Jo todellisissa kiinteistökohteissa pilotoituun lopputulokseen olemme erittäin tyytyväisiä, Liljeström iloitsee.

Ensimmäiset ESG DD -arvioinnit on jo tehty ja viesti alalta on selkeä - tämän tyyppiselle arvioinnille ja työkalulle on kova tarve.

Kiinteistöjen vastuullisuusarviointi (ESG DD) on ensimmäinen Sitowisen oman The Smart City Lab -innovaatiotoiminnan synnyttämä asiakkaille myytävä palvelu.

- ESG DD -tiimi on tehnyt erinomaista työtä palvelun kehityksessä. Olemme samalla oppien myötä virittäneet myös Labin toimintaa. Jatkossa pystymme etenemään nopeammin ja tiiviissä vuoropuhelussa asiakkaiden kanssa. Tällä hetkellä tuotteistusvaiheessa onkin jo 12 uutta palvelua, kommentoi Sitowisen innovaatiojohtaja Sami Lankiniemi.

Kuva
Julkisivukuva Kuopiosta.

Tutustu lisää ESG DD -työkaluun

Kiinteistöjen vastuullisuusarvion avulla vastuullisuutta kehittäviä toimenpiteitä voidaan suunnitella ja kohdentaa. Vastuullisuus on menestystekijä myös kiinteistöalalla.