Kaupunkikehitys monialaistuu
– Sitowisen kaupunkiosaajat muutoksessa mukana

Kaupunkikehitys vaikuttaa meihin kaikkiin – asuimmepa kaupungeissa tai maalla.  Vahvoihin keskuksiin tiivistyvä kaupungistuminen on trendi, joka näyttää yhä voimistuvan. Kaupunkirakenteen tiivistyminen ja jo olemassa olevan rakennuskannan vanheneminen lisäävät kestävän kaupunkikehityksen ja korjausrakentamisen tarvetta. Sitowise tarjoaa palvelut vaativiin ja laaja-alaisiin kaupunkikehityshankkeisiin maankäytönsuunnittelusta rakennusten ylläpitoon ja purun jälkeiseen kierrätykseen asti.

Kaupunkikehityshankkeet kaikessa monialaisuudessaan ovat haastavia. Tarvitaan syvää osaamista ja näkemystä kokonaisuudesta. Meillä on paras osaaminen näihin haasteisiin.

Kaupunkikehityshankkeet ovat haastavia, monimutkaisia ja monialaisia.  Suunnittelu ja selvitykset kestävät pitkään ja niihin osallistuu helposti mittava joukko eri ammattiryhmien edustajia. Tarvitaan eri alojen syväosaajia, moniosaajia, tietojen yhdistäjiä, havannoijia sekä vuorovaikutustaitojen osaajia. Tätä kaikkea meillä on tarjota asiakkaillemme – parasta osaamista.

Tulevaisuuden visiot konkreettiseksi toiminnaksi

Moderni, menestyvä kaupunki on vetovoimainen, resurssiviisas, energiapihi ja tuottava kokonaisuus. Kestävyyteen vaikuttavat päätökset on tehtävä jo suunnittelupöydillä.

Vastuullinen suunnittelu tarkoittaa meillä ekologisten, taloudellisten ja sosiaalisten näkökohtien huomioimista ja ympäristövaikutusten minimointia. Vahvuutenamme on vuosikymmenien kokemus kaupunkikehityshankkeista, laaja-alainen osaaminen sekä kattava asiantuntijaverkosto. Osaamisalueemme yhdistyvät laadukkaiksi ja tehokkaiksi kokonaisuuksiksi, jotka palvelevat hyvinvoivan elinympäristön koko elinkaarella. 
Hankesuunnittelua
Image
ikoni batman

Asiantuntijatiimi

Tarjoamme jokaiseen hankkeeseen ammattitaitoisen ryhmän, joka

  • on keskitetysti tiedolla ja kokemuksella johdettu
  • muodostaa täyden palvelun ketjun ja jossa asiantuntijat toimivat aidosti yhdessä
  • on innovatiivinen ja hakee uusia vastuullisia toteutusmalleja kohteen parhaaksi sekä
  • huomioi myös taloudellisen kestävyyden.

Tutustu palveluihimme