Jyväskylän keskustaa jakavat laajat rata- ja tiealueet katkaisten alueiden väliset yhteydet sekä vievät tilaa ydinkeskustan toiminnoilta. Sitowisen laatimassa selvityksessä tutkittiin, olisiko kansirakentaminen Jyväskylässä mahdollista.

Kansi loisi viihtyisän yhteyden suoraan Asema-aukion uudelta torilta Lutakonaukiolle. Sen rakentaminen tukisi osaltaan Jyväskylän keskustavisiota kasvattamalla alueen asukasmäärää sekä parantamalla keskustan, sataman ja Lutakon tapahtumien toimintaedellytyksiä. 

Sitowisen suunnitelmien pohjalta löydettiin Jyväskylään parhaiten sopiva ratkaisu, jossa kansi sijoittuisi Asemakadun jatkeeksi ja yhdistyisi Lutakon tanssisalin ympäristöön. Kannen päällä olisi kaupunkitilaa, johon sijoittuisi esimerkiksi asumista, toimistoja, liiketilaa ja muita palveluita. Ehdotettu rakentamisen määrä on yli 40 000 kerrosalaneliömetriä, mikä tarkoittaa esimerkiksi 400 uutta asukasta ja työpaikkaa 600 henkilölle sekä uutta hotellia. 

Hankkeen käynnistämistä lähestyttiin uudella tavalla, kun konseptisuunnitelman vaihtoehtoja lähdettiin tarkastelemaan myös teknistaloudellisesta näkökulmasta. Näin saatiin selville teknisesti parhaiten jatkosuunnittelua ja toteutusta palvelevat ratkaisut päätöksenteon tueksi. Samassa yhteydessä toteutettiin alustava toteuttamismalli monia eri osapuolia ja sidosryhmiä palvelevan hankeen sujuvasta edistämisestä. 

 • Tilaaja:
  Jyväskylän kaupunki
 • Toteutusajankohta:
  2019-2021
 • Sijainti:
  Jyväskylä
 • Kuvaus:
  Toteuttamisedellytysten selvitys ja periaatesuunnitelma