Rataoikaisun ympäristövaikutusten arviointi ja yleissuunnitelmavaihe on saatu päätökseen. Hankkeessa on siirrytty tekemään ratasuunnitelmaa. Yleissuunnitelmaan valittiin rataoikaisun linjausvaihtoehdoksi pohjoinen linjaus, joka on eteläistä vaihtoehtoa lyhyempi ja rakennusvaiheessa vähäpäästöisempi.

Lahdenperä–Jämsä-rataoikaisu on osa vuosina 2020–2026 tehtäviä Tampereen ja Jyväskylän välisen radan kehittämis- ja perusparannustoimenpiteitä. Hankkeen tavoitteena on vähentää rataosuuden häiriöherkkyyttä, mahdollistaa nopeuden kasvattaminen ja lisätä kapasiteettia.

Lahdenperä–Jämsä-rataoikaisun YVA eli ympäristövaikutusten arviointi ja yleissuunnitelmavaihe saatiin päätökseen ja alkuvuodesta ELY-keskus totesi YVA-arvioinnin laadukkaaksi ja riittäväksi käynnissä olevaan suunnitteluvaiheelle.

Hankkeessa on nyt siirrytty ratasuunnitelmavaiheeseen, jossa muun muassa tarkennetaan aluetarpeita ja määritetään melusuojausrakenteet.

Pohjoinen linjausvaihtoehto on vähäpäästöisempi

Yleissuunnitelmaan valittiin rataoikaisun linjausvaihtoehdoksi pohjoinen linjaus. Oikaisuosuus on pituudeltaan noin kahdeksan kilometriä, josta runsaat neljä kilometriä sijaitsee kalliotunnelissa. Pohjoinen linjaus sijoittuu Petäisjärven ja Vuorenalaisen pohjoispuolelle.

Pohjoinen linjaus on eteläistä vaihtoehtoa lyhyempi. YVA-menettelyssä tarkasteltiin tunnelin louhinnasta aiheutuvia ympäristövaikutuksia. Suurimmat vaikutukset aiheutuvat pitkän kalliotunnelin louhinnasta ja syntyvästä kiviaineksesta. Vaikutuksiin voidaan vaikuttaa huomattavasti massojen hyötykäytöllä hankkeen sisällä tai hankkeen lähialueilla. Pohjoisen tunnelivaihtoehdossa syntyvien louhintamassojen määrä on noin 25 prosenttia pienempi kuin eteläisessä vaihtoehdossa.

Uuden rataoikaisun myötä alueelta poistuu myös kolme tasoristeystä. Tilalle tulevilla alikulkutunneleilla parannetaan alueella liikkuvien turvallisuutta merkittävästi. Alueen asukkaille järjestettiin maastokävelyitä, joiden avulla he pääsivät vaikuttamaan alikulkutunneleiden sijainteihin.

Syksyllä järjestetään yleisötilaisuus, jossa esitellään ratasuunnitelmaluonnoksia.

Ratasuunnitelma valmistuu tammikuussa 2024.

Kuva
ratahankkeisiin kuuluu maastotutkimuksia

Lue aiheesta lisää!

Jyväskylän ja Tampereen välisen junaradan erityispiirteenä ovat lukuisat tunnelit, ja nyt suunnitteilla on yksi lisää. Noin kahdeksantoista kilometriä pitkälle rataoikaisulle Jämsään on suunnitteilla yli viiden kilometrin pituinen ratatunneli pääosin henkilöliikenteelle.

Tutustu palveluihimme!

Ratasuunnittelu

Sitowise on rautatieliikeneen moniosaaja. Ratasuunnittelun palvelumme kattavat koko hankkeen elinkaaren, esiselvityksistä rakentamissuunnitteluun ja työmaavalvontaan.