Miksi valita Sitowise

Elinkaariasiantuntijamme laativat selosteet uusimpien standardien mukaisesti.
Tuemme asiakastamme läpi koko projektin aina lähtötietojen keruusta valmiin selosteen julkaisuun saakka.
Tunnistamme merkittävimmät ympäristövaikutukset omaavat elinkaaren vaiheet, sekä autamme löytämään keinot vaikutusten pienentämiseksi
Rakennetun ympäristön jalanjälki on valtava. Me otamme vastuumme sen suitsimisessa vakavasti. Haluamme olla vastuullisin kumppani ja auttaa asiakkaitamme ylittämään tavoitteensa.

Mitä EPD tarkoittaa?

Ympäristöseloste, eli EPD (Environmental Product Declaration) on elinkaariarviointiin perustuva standardoitu keino esittää tuotteen elinkaarenaikaiset ympäristövaikutukset raaka-aineiden hankinnasta aina tuotteen loppusijoitukseen saakka. Laadintaa ohjaavat standardit ISO 14025 ja EN 15804. EPD voidaan laatia yksittäiselle tuotteelle, tai kokonaiselle tuoteryhmälle, jonka tuotteet ovat materiaaleiltaan ja valmistusprosessiltaan samankaltaisia.

Arvioinnin tavoitteena on tunnistaa suurimmat ympäristövaikutukset aiheuttavat elinkaaren vaiheet. Arviointiin voidaan sisällyttää laskennan rajausten mukaan seuraavat elinkaaren vaiheet:

  • Tuotevaihe (A1-A3)
  • Rakentamisvaihe (A4-A5)
  • Käyttövaihe (B1-B7)
  • Elinkaaren loppu (C1-C4)
  • Elinkaaren ulkopuoliset vaikutukset (D)

Tuloksia voidaan hyödyntää esimerkiksi sisäisessä kehitystyössä, tuotteen ympäristömyönteisyyden markkinoinnissa, ja asiakkaille sekä sidosryhmille viestittäessä.  

epd ympäristöseloste

EPD-ympäristöselosteen verifiointi

EPD-ympäristöseloste tulee verifioida ennen selosteen julkaisua. Verifioinnilla varmistetaan, että ympäristöseloste täyttää sille asetetut vaatimukset ja, että seloste on laadittu sovellettavien standardien mukaisesti. Verifiointi tapahtuu kolmannen osapuolen toimesta. EPD on voimassa viisi vuotta, ja se voidaan tarvittaessa päivittää.

Mitä ovat EPD-ympäristöselosteiden julkaisujärjestelmät?

EPD-ympäristöselosteiden julkaisujärjestelmiä on useita. Tällaisia ovat esimerkiksi suomalainen RTS-EPD tai kansainvälinen Environdec-tietokanta. Autamme asiakkaitamme valitsemaan tuotteelleen sopivimman julkaisujärjestelmän. 

EPD-ympäristöselosteet tarjoavat kokonaisvaltaista tietoa ympäristövaikutuksista

EPD-ympäristöselosteissa kuvataan hiilijalanjäljen lisäksi myös muita ympäristövaikutuksia, kuten otsonikerroksen ohentuminen, maaperää ja vesistöjä happamoittavat päästöt, hiukkaspäästöt, sekä uusiutumattomien energiavarojen ja mineraalivirtojen ehtyminen.