Miksi valita Sitowise

Kokonaisvaltainen paikkatietotyökalu infraomaisuuden hallintaan
Kunnan lupaprosessit haltuun Louhen avulla
Dialogialusta kunnan ja kuntalaisten välillä
Monipuoliset paikkatiedon esittely- ja ylläpitomahdollisuudet osana paikkatiedolla johtamista
Rakennetun ympäristön jalanjälki on valtava. Me otamme vastuumme sen suitsimisessa vakavasti. Haluamme olla vastuullisin kumppani ja auttaa asiakkaitamme ylittämään tavoitteensa.

Louhi-paikkatietoalusta on kokonaisvaltainen paikkatiedolla johtamisen ratkaisu kunnille. Louhen avulla kunnalla on käytössään kattava ajantasainen tilannekuva väestötiedoista aina esimerkiksi kunnan vapaina oleviin tontteihin asti. 

Louhen julkisen karttapalvelun ja rajapintojen avulla kunta voi myös jakaa kartta-aineistoja kuntalaisten ja muiden sidosryhmien käyttöön.

Kunnat tarvitsevat paikkatietoa päätöksenteon tueksi

Louhi-paikkatietoalusta kokoaa yhteen ajantasaiset aineistot eri lähteistä ja tekee tiedon ymmärrettäväksi, jotta kunnat voivat tehdä kestäviä päätöksiä asukkaidensa hyväksi. 

Louhi tukee koko kunnan päätöksentekoa selkeiden visuaalisten tilannekuvien sekä spatiaalisten analyysien avulla. Louhi tarjoaa kunnille monipuoliset ratkaisut tiedolla johtamiseen:

 • infraomaisuuden ja hankkeiden tiedonhallinta
 • kiinteistörekisteritietojen monipuolinen hyödyntäminen
 • rakennus-, osoite- ja katurekisterin sekä kaavatietojen ylläpito
 • maankäytön suunnittelu 
 • rakennusvalvonta ja lupaprosessit 
 • kunnan maaomaisuuden hallinta ja tontinvuokralaskutus
 • integraatio Lupapisteeseen
 • sähköinen asiointi ja vuorovaikutus
 • ajantasaisten väestötietojen analysointi
 • kunnan monipuolinen palautejärjestelmä
 • paikkatiedon keruu ja ylläpito selainpohjaisessa karttanäkymässä
 • 3D-visualisointi
 • integraatiot ulkoisiin asian- ja dokumenttienhallintajärjestelmiin
 • tiedonsiirto valtakunnallisten tietojärjestelmien välillä
 • kattava valikoima avoimia tietoaineistoja suoraan hyödynnettäväksi.
sitowise louhi paikkatieto karttapalvelu kunnille

Infraomaisuuden hallinta

Louhen avulla kunta voi ylläpitää katu- ja tieverkkodataa sekä hallinnoida vaikkapa johtoverkostojen ja yleisten alueiden sijainti- ja ominaisuustietoja. Kokoava paikkatietopohjainen näkymä auttaa tekemään fiksuja päätöksiä.

Maankäytön suunnittelu ja maaomaisuuden hallinta

Louhen avulla voi tarkastella maaomaisuutta kartalla, hallinnoida sen arvoa ja muutoksia sekä hoitaa tontinvuokralaskutuksen. Myös kaavojen, kaavamääräysten sekä suunnitelmien esittely henkilöstölle, päättäjille ja asukkaille onnistuu vaivatta.
sitowise louhi paikkatieto karttapalvelu kunnille
louhi paikkatieto karttapalvelu

Lupaprosessien hallinnointi

Louhi parantaa asukkaan ja kunnan vuorovaikutusta rakentamiseen liittyvissä asioissa. Rakentamisen luvat, poikkeamishakemukset, ilmoitukset, ympäristöluvat sekä maa-ainesluvat ovat hallinnoitavissa Louhen kautta. Karttateemoitukset sekä integroitu Lupapiste-asiointi kuuluvat myös Louhi-kokonaisuuteen. 

Paikkatietoratkaisut kunnan tarpeisiin

Selainkäyttöinen Louhi koostuu moduuleista, joista kootaan asiakkaan tarpeita parhaiten vastaava kokonaisuus.

 • Louhi Kuntapalvelin on kunnan jokapäiväinen työkalu viranomaisprosessien hoitamiseen – infraomaisuuden hallinta, maankäytön suunnittelu, maaomaisuuden hallinta, lupaprosessien hoitaminen ja paikkatietoaineistojen esittäminen ja ylläpito.
 • Louhi Palaute on karttapohjainen palautepalvelu, joka toimii koko kunnan digitaalisena palautejärjestelmänä.
 • Louhi Mobiili sisältää paikkatietopohjaiset työkalut mobiilikäyttöön ja esimerkiksi maasto-olosuhteisiin.
 • Louhi Hanke on paikkatietopohjainen tiedonhallintaratkaisu infra- ja aluerakennushankkeille.
 • Louhi Seppä mahdollistaa paikkatietokohteiden keräämisen, tallentamisen ja ylläpitämisen suoraan web-käyttöliittymällä ja jopa maasto-olosuhteissa. Geneerisenä ratkaisuna tiedonkeruulomake on suunniteltavissa aina juuri oikeaan käyttötarpeeseen.

Mitä on paikkatiedolla johtaminen?

Tiedolla johtamisessa on perinteisesti kyse kootun tiedon hyödyntämisestä päätöksenteon tukena. Tiedolla johtamisen painopisteitä kunnissa ovat yleensä taloussuunnittelu, henkilöstöhallinta, asianhallinta ja erilaiset järjestelmistä saatavat suoritetiedot. 

Paikkatiedolla johtaminen tarjoaa päätöksentekoon entistä vahvempaa tukea selkeästi hahmotettavan visuaalisen sekä temporaalisesti tarkasteltavan kokonaiskuvan avulla. Louhi-paikkatietoalusta tarjoaa kokonaisvaltaiset edellytykset paikkatiedolla johtamiseen.