Miksi valita Sitowise

Saat käyttöösi alan uusimman tiedon, mm. kuntien ympäristöohjelmista
Kehitämme organisaatiosi omaa osaamista vertaisoppimisen hengessä
Rakennetun ympäristön jalanjälki on valtava. Me otamme vastuumme sen suitsimisessa vakavasti. Haluamme olla vastuullisin kumppani ja auttaa asiakkaitamme ylittämään tavoitteensa.

Kestävyyspolku pähkinänkuoressa - kuntien aluekehitys kiikarissa

Olemme kehittäneet Aluehankkeiden kestävyyspolun yhdessä asiakkaidemme kanssa erityisesti kuntaorganisaatioiden tarpeisiin. Tarjoamme asiantuntija-apua kestävyyspolun jokaisessa vaiheessa, matkan pituudesta riippumatta.

1. Lähtökohta – nykytilanteen kartoitus

Ensimmäinen askel kestävyyspolulla on kunnan nykytilanteen kartoitus. Etsimme yhdessä parhaat tulokulmat kestävyyden arviointiin, kehittämiseen ja ohjaukseen. Kehityskohteeksi voidaan valita tietty aluehanke tai kunnan aluekehittäminen yleisellä tasolla. Luomme yhdessä kestävyyden viitekehyksen, joka huomioi myös olemassa olevat kestävyys- ja ilmastotavoitteet.

2. Määrittely – kestävyyskriteerit ja lisäselvitykset

Määrittelemme yhdessä, minkälaista lähtötietoa aluehankkeen kestävyyden arviointiin tarvitaan. Tarkennamme kunnan omia kriteerejä ja hyödynnämme kansainvälisiä luokitteluja, kuten BREEAM Communities. Päätämme yhdessä erillisselvitysten tarpeesta, joita voivat olla esimerkiksi hiilijalanjälkilaskenta, hiilikädenjäljen alueellinen arviointi tai ekologiset tarkastelut. Autamme myös aluekehitystukien ja kestävän rahoituksen hakemisessa.

3. Arviointi – aluehankkeen kokonaiskestävyys

Arvioimme aluehankkeen kokonaiskestävyyttä erillisselvitysten ja tarkastelujen pohjalta. Hyödynnämme arvioinnissa myös erilaisia kestävän kehityksen mittareita ja benchmarkkausta. Kestävyyttä lähestytään kokonaisvaltaisesti sosiaalisesta, taloudellisesta ja ekologisesta näkökulmasta, jolloin huomioon otetaan myös ihmisten hyvinvointi. Arvioinnin laatii monialainen asiantuntijajoukko.

Hyödynnämme kansainvälisiä luokitteluja, kuten BREEAM Communities. Saat laajan näköalan kestäviin aluekehityshankkeisiin.

4. Johtopäätökset – suositukset kehityskohteista

Esittelemme kestävyysarvioinnin johtopäätökset havainnollisesti digityökaluilla. Raportti antaa selkeän kuvan aluehankkeen kestävyydestä suhteessa kunnan omiin tai laajennettuihin kestävyystavoitteisiin. Tarjoamme myös suosituksia aluehankkeen kestävyyden kehittämiseen, tavoitteiden seurantaan ja ihmisten sitouttamiseen. Tavoitteena on varmistaa, että yhden hankkeen opit pystytään hyödyntämään johdonmukaisesti myös muissa aluehankkeissa.

5. Kumppanuus – kestävyystyön jatkaminen 

Kestävyystyö vaatii pitkäjänteisyyttä, ja toimimme mielellämme matkakumppaninasi myös jatkossa. Autamme viemään toimenpidesuositukset tarkemmalle tasolle tai valmistelemme kaavamääräyksiä, tontinluovutusehtoja ja kilpailuohjelmia. Voimme myös fasilitoida työpajoja ja vertaisoppimistilaisuuksia, jotka lisäävät organisaation omaa osaamista ja sitouttavat ihmiset mukaan yhteiskehittämiseen. Kestävä aluekehitys onkin parhaimmillaan oppimisprosessi, joka kantaa hedelmää yhtä hanketta pidemmälle. 

Tarjoamme kestävyyden kehittämiseen valmiin prosessin ja havainnolliset digityökalut. Kehitämme organisaatiosi omaa osaamista.