Me Sitowisessä uskomme alamme jatkuvaan kehittämiseen. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta on olennainen osa asiantuntijoidemme päivittäistä työtä. Luomme ennakkoluulottomasti uusia ratkaisuja suunniteltaviin kohteisiin ja hankkeisiin, ja uskallamme miettiä asioita uusista näkökulmista. TKI-toimintaamme ajaa eteenpäin eri osaamisalojen kohtaamisesta syntyvä synergia sekä digitaalisuuden hyödyntäminen.

Osallistumme myös kansallisen sekä kansainvälisen tason tutkimushankkeisiin. Olemme toimineet yhteistyössä tutkimuslaitosten ja yliopistojen kanssa toimeksiannoissa, joissa paras lopputulos edellyttää syvällisempää selvitystyötä kuin mitä tavanomaisessa suunnittelutyössä voidaan toteuttaa. Asiantuntijoitamme on mukana erilaisten tutkimushankkeiden ja diplomitöiden sekä väitöskirjojen ohjausryhmissä kuten myös laatimassa tutkimusrahoitushakemuksia. Tutkimusyhteistyön kautta Sitowiselle työllistyy jatkuvasti nuoria osaajia suoraan yliopistoista.

Osallistumme alan järjestöissä alan toiminnan kehittämiseen niin suunnittelun kuin tutkimuksenkin osalta. Osallistumme asiakkaidemme TKI–hankkeisiin sekä erilaisiin ohje- ja asetustöihin asiantuntijoina. Monet sitowiseläiset edistävät työn ohessa jatko-opintojaan ja edistävät sitä kautta tärkeätä alan tutkimus- ja kehittämistyötä. Sitowisellä työskentelee paljon akateemisesti korkeastikoulutettuja, joilla on hyvät verkostot eri tutkimus- ja oppilaitoksiin. Tätä verkostoa hyödynnämme jatkuvasti osaamisemme sekä TKI–toimintamme kehittämisessä.

Tässä esimerkkejä TKI-toiminnastamme:

  • Tekoäly arvioi taloyhtiöiden energiansäästöä: auttaa vähentämään päästöjä ja asukkaiden lämmityskustannuksia
  • Manttaali- ja Rälssipuiston hulevesipuisto: vuorovaikutteinen hulevesien hallintaan suunniteltu puistoalue
  • Helsinki-Vantaan lentoaseman maanalainen kosteikko: maaperän mikrobien avulla puhdistetaan liukoista orgaanista kuormitusta
  • MaisemaBIM: kasvien tilanvarausmallit, joihin kuuluu rungon ja lehvästön lisäksi kasvualusta ja juuristoala, jotta voidaan tarkastella päällekkäisyyksiä muun maanalaisen infran kanssa
  • Liikenteen tunnuslukujen mallinnuksessa käytettävien kausivaihteluluokkien uudistaminen: uuteen luokitteluun yhdistimme käytännön näkemyksemme nykyisen mallinnuksen ongelmakohteista ja tilastollisen analyysin datasta
  • Yhtäjalkaa-hanke yhdessä Aalto-yliopiston ja MAL-verkoston kanssa: tarkastelu maankäytön ja liikenteen yhteensovittamisesta ja niihin liittyvää vaikutusten arviointia ilmiöpohjaisesti eri suunnitteluna aika- ja alueskaaloja yhdistäen
  • Älykkään liikkumisen hankkeet, joissa pilotoidaan uudenlaisia liikkumisen palveluita sekä esimerkiksi 5G-tietoliikenneyhteyksien hyödyntämistä reaaliaikaisessa tiedonvälityksessä (esimerkiksi SHOW-hanke ja 5GSafePlus-hanke).

Yhteystiedot