Green Building Council Finlandissa, Gaiassa ja KIRAHubissa kiinteistö- ja rakennusalaa pitkäjänteisesti kehittänyt Sami Lankiniemi aloittaa 22.8.2022 Sitowisen Head of Innovation -tehtävässä.

Sami Lankiniemi oli mukana käynnistämässä ja vauhdittamassa Green Building Council Finlandin kasvua vaikutusvaltaiseksi kestävän rakentamisen suunnannäyttäjäksi. Hän vastasi muun muassa energiatehokkuuteen, kiinteistösertifiointeihin sekä kiinteistöjen käyttöön ja ylläpitoon keskittyvien kansallisten toimikuntien työstä.

Gaiassa ja KIRAHubissa Lankiniemi on auttanut alan johtavia yrityksiä kehittämään kestävää liiketoimintaa ja uusia digitaalisia palveluja sekä varautumaan toimintaympäristön muutoksiin. Lankiniemi on ollut myös kehittämässä Suomen korjausrakentamisen strategiaa sekä valmistelemassa vähähiilisen rakentamisen ohjausta. Lisäksi hän on fasilitoinut ammattilaisryhmien työtä kansallisen rakennetun ympäristön tiedon yhteentoimivuuden kehittämiseksi.

– Tulevaisuussuunnittelukin on minulle tuttua, koska olen itse asiassa ollut viime vuosina mukana kaikessa alaamme keskeisimmin uudistavassa kehitystyössä, Lankiniemi kertoo. Hän on muun muassa tuonut Suomeen vihreät asuntolainat ja ollut perustamassa Slushin yhteyteen menestykseksi kasvanutta RecoTech-tapahtumaa, joka innosti alaa syvempään yhteistyöhön teknologia- ja kasvuyritysten kanssa.

Työ on iso osa identiteettiäni, ja siksi haluan allekirjoittaa yhtiön arvot täysin. Sitowisen toiminnassa yhdistyvät ajatukset, joita olen jalostanut jo 10 vuoden ajan. Ihmisillä on valtava palo tehdä tulevaisuudesta parempi.

Sami Lankiniemi, Sitowise

Huippuosaamisesta syntyy uusia tietotuotteita

Lankiniemi kertoo olevansa hyvin tarkka siitä, minkälaiselle organisaatiolle voi tehdä töitä. – Työ on iso osa identiteettiäni, ja siksi haluan allekirjoittaa yhtiön arvot täysin.

Hän myöntää seuranneensa Sitowiseä koko uransa ajan. – Sitowisen toiminnassa yhdistyvät ajatukset, joita olen jalostanut jo 10 vuoden ajan. Ihmisillä on valtava palo tehdä tulevaisuudesta parempi.

Eniten annettavaa hänellä itsellään on omasta mielestään liiketoiminnan kehittämisessä sekä Sitowisen huippuosaamisen kaupallistamisessa ja skaalaamisessa uusiksi digitaalisiksi palveluiksi. – Se vaatii rohkeaa kokeilua, nopeaa yhdessä oppimista ja ideoiden iterointia uuteen suuntaan.

Rakennusala vastauksena ilmastokriisiin

Lankiniemi odottaa innolla, että pääsee ratkaisemaan suuria yhteiskunnallisia ongelmia Sitowisen laajan osaamisen kautta. Ilmastokriisin ja digitalisaation tuomat murrokset niin rakennusalalla kuin koko yhteiskunnassa ovat hänestä positiivinen haaste.

Digitaaliset innovaatiot ja kestävä kehitys tarjoavat meille uniikin mahdollisuuden muuttaa sitä, miltä huominen näyttää.

Heikki Haasmaa, Sitowise

– Meillä on paljon tehtävää, mutta samalla myös saavutettavaa. Sitowisessa haluamme olla luomassa tulevaisuuteen varautunutta ja elinvoimaista yhteiskuntaa, joka lisää ihmisten hyvinvointia sekä eheyttää ja uudistaa luontoa.

Hän uskoo, että kiinteistö- ja rakennusala tarjoaa ilmastokriisiin nopeimman vastauksen. – Meillä on kaikki avaimet vaikuttaa tulevaisuuden kulkuun. Tärkeintä on, että viemme asioita eteenpäin yhdessä arvoverkostojen kautta. Onkin ollut hienoa huomata, että yritykset ovat vihdoinkin alkaneet irrottautua siiloistaan ja toimia avoimemmin yhdessä.

Sitowisen toimitusjohtaja Heikki Haasmaa on samoilla linjoilla. Sitowise haluaa kasvaa jatkossakin avoimuuden, intohimon ja sitoutumisen kautta. – Haluamme vahvistaa rooliamme alan vastuullisuuden ajatusjohtajana, ja uskon, että juuri digitaaliset innovaatiot ja kestävä kehitys tarjoavat meille uniikin mahdollisuuden muuttaa sitä, miltä huominen näyttää. Haluamme tehdä elinympäristöistä tulevaisuudessakin parempia paikkoja elää.