Sitowise julkaisi tänään uuden, vuoteen 2025 ulottuvan strategiansa. Konsernin toimitusjohtaja Heikki Haasmaan mukaan alaa ravistelevat suuret muutokset, joita yksikään toimija ei pysty ratkaisemaan yksin. 

Ilmastonmuutos, digitalisaation nopea lisääntyminen, kestävän korjausrakentamisen tarpeen kasvu, yritysten alati kasvavat vastuullisuusvaatimukset ja luonnon monimuotoisuus nopea heikentyminen, vaativat rakennetun ympäristön toimijoilta aivan uudenlaista ajattelua ja uudenlaisia palveluja.

- Kestävä kehitys yhdessä digitalisaation kanssa ravistelee koko toimialaa, mutta myös yhteiskuntaa. Meidän on pystyttävä näkemään, miten isot muutokset vaikuttavat ihmisten arkeen rakennetussa ympäristössä, asiakkaidemme tarpeisiin ja toteuttamiimme projekteihin, sanoo Haasmaa.

Ratkaisua suuriin muutoksiin Sitowise hakee innovaatioista, vastuullisuudesta sekä tehokkuuden lisäämisestä. Uusi strategia pohjaa sekä Sitowisen vahvuuksiin rakennetun ympäristön asiantuntijana että aiemman strategiakauden saavutuksiin.

Sitowisen uusi visio Redefining smartness in cities kertoo, että haluamme olla suunnannäyttäjä ja kumppani, jonka laaja asiantuntemus tuo lisäarvoa jatkuvan muutoksen keskellä.

Heikki Haasmaa, Sitowise

Kasvua haetaan sekä Suomessa että Ruotsissa nykyisissä liiketoiminnoissa niin talo- kuin infrasuunnittelussa kuin digitaalisissa ratkaisuissakin.

Haasmaa toimi ennen Sitowiseä noin 20 vuotta KONEella eri johtotehtävissä, kuten Suomen ja Baltian toimitusjohtajana sekä globaalin kunnossapitoliiketoiminnan johtajana.

- Juuri kansainvälistymiseen minulla on paljon annettavaa. Haluan luoda yhtiöstä aidosti kansainvälisen edelläkävijän, jolla on merkittävää liiketoimintaa useissa Pohjois-Euroopan maissa.

Vastuulliset innovaatiot ovat välttämättömyys

Asiakaslähtöinen, uutta liiketoimintaa luova ja yhteiskuntaa muuttava innovaatiokulttuuri on merkittävä mahdollisuus. Sitowise on nimennyt innovaatiokulttuurinsa The Smart City Labiksi - alustaksi, joka vetää Sitowisen innovaatiotoiminnan yhteen ja mahdollistaa luovan, asiakastarpeita palvelevan ja uutta liiketoimintaa luovan kulttuurin. 

- Vastuulliset innovaatiot ovat tulevaisuudessa välttämättömiä. Meidän tulee tunnistaa yhteiskunnan suuret muutokset, niiden vaikutus rakennetussa ympäristössä elävien ihmisten elämään sekä sitä kautta asiakkaidemme tarpeisiin. Asiantuntijaorganisaatiossa kyky ajatella luovasti ja kehittää uutta on elinehto – ja se täytyy tehdä vastuullisuuden näkökulmasta, Haasmaa jatkaa.

Sallithan markkinointievästeet nähdäksesi sisällön.

 

Heikki Haasmaa näkee digitalisaatiossa paljon mahdollisuuksia

Heikki Haasmaa on toiminut Sitowisen toimitusjohtajana vajaan vuoden. Samalla takana on yrityksen ensimmäinen kokonainen vuosi listautuneena pörssiyhtiönä. Maaliskuussa 2021 tapahtuneen listautumisen jälkeen Sitowise on lujittanut asemaansa yhtenä johtavista rakennetun ympäristön teknisen konsultoinnin ja digitaalisten palveluiden tarjoajista.

- Sitowisen kehityskaari osoittaa minusta kovaa halua ja kykyä kasvaa. Olemme alan kannattavin toimija. Kannattavan liiketoiminnan rakentaminen ei tapahdu itsestään, vaan se vaatii paljon työtä, yrittäjähenkisyyttä, sitoutumista ja intohimoa, Haasmaa sanoo.

- Digitaalisuuteen liittyy suuria kasvumahdollisuuksia. Sen avulla voimme kehittää entistä tehokkaampia ja automatisoidumpia toimintatapoja, mikä helpottaa ihan päivittäistä tekemistä. Samalla luomme asiakkaillemme uusia lisäarvoa tuottavia digitaalisia palveluja.

Sitowise lähtee uudelle strategiakaudella hyvästä taloudellisesta asemasta. Yhtiön pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ja osinkopolitiikka säilyvät entisellään

Sitowisen kasvua tukevat megatrendit kaupungistuminen, korjausvelka, vastuullisuus ja digitalisaatio. Rakentamisen monimutkaistuminen, teknologiasisältöjen lisääntyminen, sääntelyn kiristyminen, vastuullisuuden korostuminen ja keskittyminen rakennetun ympäristön elinkaarivaikutuksiin lisäävät kysyntää Sitowisen palveluille. Muuttuva toimintaympäristö edellyttää uudenlaisia toimintatapoja ja panostusta kestävään liiketoimintaan.

Vuosien 2023–2025 strategiaa käsitellään Sitowisen vuositulokseen 2022 liittyvässä tuloswebcastissa tänään 28.2.2023 klo 13.00. Webcast-lähetystä voi seurata joko suorana tai toistona osoitteessa https://sitowise.videosync.fi/2022-q4-results/register

Kuva
Strategy 2025 icon small

Tutustu Sitowisen uuteen strategiaan

Alan ajatusjohtajana meidän on määriteltävä uudelleen, luotava ja toteutettava se muutos, jota tulevaisuuden yhteiskunnat tarvitsevat.

Lue lisää Sitowisen uudesta strategiasta!