SRV:n ja NREP:n yhteishanke Tikkurilan keskustakortteli edustaa uutta tulevaisuuden Tikkurilaa. Seitsemän asuinkerrostalon näyttävä kokonaisuus on valmis arviolta vuonna 2024.

Sitowisen rakennesuunnittelijat valitsivat kortteliin kustannustehokkaita ratkaisuja, joissa ei ole mitään turhaa. Koko kortteli onnistuttiinkin tekemään pääosin samoilla detaljeilla, joita vain kehitettiin matkan varrella.

Keskustakorttelissa on kiinnitetty paljon huomiota rakentamisen aikaiseen kosteudenhallintaan. Käytössä on Kuivaketju10-toimintamalli, ja materiaaleissa on suosittu laadukkaita M1-luokiteltuja valintoja. Suunnitteluvaiheessa laadittiin myös riskilistat erityistä huomiota vaativista asioista. Työmaalla tehdään viikoittain kosteudenhallintakierros, ja betonirakenteista otetaan kosteusmittauksia. Se varmistaa, että betoni on riittävän kuivaa pinnoittamista tai päällystämistä varten. Kaikki kosteudenhallinnan kannalta oleelliset rakenteet tarkastetaan työmaalla ja tulokset dokumentoidaan.

Sitowisen suunnittelijat huolehtivat myös korttelin piha- ja sähkösuunnittelusta. Sähkönkulutusta mitataan tila- ja aluekohtaisesti korttelin piha-alueilla, yhteiskäyttötiloissa ja pysäköintilaitoksessa.

  • Tilaaja:
    SRV Rakennus Oy
  • Toteutusajankohta:
    2018-2024