Sitowisen Q1 osavuosikatsaus: Kasvu jatkui, tilauskanta ennätyskorkealla

Sitowise Group Oyj Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2021 19.5.2021, klo 08:30

Tämä tiedote on tiivistelmä Sitowise Groupin tammi-maaliskuun 2021 osavuosikatsauksesta. Kokonaisuudessaan osavuosikatsaus on tämän tiedotteen liitteenä sekä julkaistaan yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.sitowise.com/fi/sijoittajille/raportit-ja-esitykset

Tämän katsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia. Suluissa edellisvuoden vastaavan ajankohdan vertailuluvut. Tämä katsaus on julkaistu suomeksi ja englanniksi. Jos englanninkielisen käännöksen ja suomenkielisen alkuperäisversion välillä on eroja, suomenkielinen katsaus on ensisijainen.

Tammi-maaliskuu lyhyesti

 • Tilauskanta kasvoi 12 prosenttia ja oli noin 133 (119) miljoonaa euroa
 • Liikevaihto kasvoi 7 prosenttia ja oli 42,8 (40,0) miljoonaa euroa
 • Oikaistu EBITA oli 4,7 (5,2) miljoonaa euroa, eli 11,0 (12,9) prosenttia liikevaihdosta
 • Velkaantuminen (nettovelka/oikaistu EBITDA) laski ja oli 1,4 (2,8)
 • Maaliskuussa listautuminen Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalle
 • Neljä yrityskauppaa vahvisti Sitowisen asemaa Ruotsissa, digitaalisissa ratkaisuissa ja kestävän kehityksenpalveluissa
 • 94 % Sitowisen asiakkaista näkee, ettei koronaviruspandemia vaikuttanut palveluiden laatuun
 

Toimitusjohtaja Pekka Eloholma

Sitowisen tilauskanta kasvoi ensimmäisellä vuosineljänneksellä 12 prosenttia viime vuoteen verrattuna ja on ennätyskorkealla. Tilauskannan vahvistumisen taustalla on tekemiemme tarjousten määrän selvä kasvu sekä vuoden lopulla alkanut markkinan piristyminen, joka jatkui alkuvuonna. Yleisesti ottaen tammi–maaliskuu sujui odotustemme mukaisesti. Oikaistu EBITA liikevoittomme oli 4,7 miljoonaa euroa ja lähes viime vuoden tasolla.

Liikevaihtomme kasvoi 7 prosenttia vertailukauden jälkeen tekemiemme yrityskauppojen tukemana. Digiliiketoimintamme osaajamäärää kasvatti pilvi- ja mobiilikehitykseen sekä turvallisuusalan tietojärjestelmäratkaisuihin erikoistuneen Sweetlakes Oy:n ostaminen ja Ruotsissa vahvistimme taloteknistä osaamistamme hankkimalla Tukholmassa ja Södertäljessä toimivan Stockholms VVS-Kompetens AB:n. Henkilöstömme määrä Ruotsissa nousi yrityskaupan myötä jo lähes 250 henkilöön. Vastuullisuusosaamisemme vahvistui kahdessa yrityskaupassa, joiden myötä pääsemme kehittämään kestävän kehityksen palveluitamme. Benviroc Oy on kuntakohtaisen päästölaskennan ja CO2-raportoinnin Suomen markkinajohtaja ja MSDI Oy on kehittänyt digitaalisen työkalun kuntien kestävän kehityksen johtamiseen ja päätöksentekoon.

Asiakastyytyväisyys on poikkeusvuodesta huolimatta pysynyt erittäin vahvana: 94 prosenttia asiakkaistemme kokee, ettei koronaviruspandemia ole vaikuttanut palveluidemme onnistumiseen. Päinvastoin asiakastyytyväisyytemme (NPS) parani 10 prosentilla edellisestä vuodesta. Asiakkaamme arvostavat erityisesti asiantuntijuuttamme, luotettavuuttamme ja palvelualttiuttamme. Asiantuntijaorganisaatiolle, joka haluaa tarjota asiakkailleen parhaan asiakaskokemuksen, nämä ovat ehdottomasti niitä arvoja, joiden kanssa haluamme työskennellä jatkossakin.

Maaliskuun lopussa otimme merkittävän askeleen kasvumatkallamme, kun listauduimme Nasdaq Helsingin päälistalle. Listautuminen tuki kasvuamme, vahvisti tasettamme ja laajensi omistajapohjaamme. Erityisen ylpeä olen siitä, että listautumisen myötä jo yli puolet henkilöstöstämme on osakkeenomistajiamme. Sitowisessa henkilöstön omistajuudella on pitkät perinteet ja tämä vahva luottamus luo vankan pohjan edetä seuraavaan kehitysvaiheeseemme. Jatkamme kasvustrategiamme toteuttamista niin Suomessa kuin muissakin Pohjoismaissa sekä yritysostoin että orgaanisesti.
 

Avainluvut

EUR miljoonaa

1-3/2021 1-3/2020 Muutos 1-12/2020
Liikevaihto 42,8 40,0 6,9 % 160,1
EBITA, oikaistu 4,7 5,2 -8,4 % 20,6
% liikevaihdosta 11,0 % 12,9 % 12,9 %
EBITA 4,1 4,9 -16,4 % 19,5
Liikevoitto 3,7 4,6 -20,5 % 18,3
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 6,4 8,5 -25,7 % 31,5
Nettovelka 30,5 49,8 -38,7 % 56,6
Nettovelka/EBITDA, oikaistu 1,4x 2,8x 2,6x
Omavaraisuusaste, % 46,0 % 31,0 % 30,2 %
Osakekohtainen tulos (EPS), eur *) -0,02 1,71 9,69
Henkilöstö keskimäärin 1 910 1 780 7,3 % 1 823

*) Laskettu ei-vertailukelpoisilla osakemäärillä katsauskauden lopussa tapahtuneen listautumisannin vuoksi.

 

Markkinanäkymät

Kestävien yhteiskuntien suunnittelupalveluiden kysynnän vakaata kasvua tukevat vahvat megatrendit kuten kaupungistuminen, korjausvelka, vastuullisuus, digitalisaatio.

Lyhyellä aikavälillä markkinakehitykseen sekä projektien käynnistymiseen ja etenemiseen liittyy jonkin verran epävarmuutta. Asiakkaat ovat kuitenkin alkuvuodesta olleet aiempaa aktiivisempia ja tilauskanta on kasvussa.

 
Ohjeistus
Sitowise-konserni ei ole julkaissut taloudellisia tavoitteita vuodelle 2021.

 

Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

Sitowise-konsernin hallitus on asettanut seuraavat pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet:

 
 • Kasvu: Vuotuinen liikevaihdon kasvu yli 10 prosenttia yritysostot mukaan lukien;

 • Kannattavuus: Oikaistu EBITA-marginaali vähintään 12 prosenttia;
 • Velkaantuminen: Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen enintään 2,5x, paitsi väliaikaisesti yritysostojen yhteydessä; ja
 • Osinkopolitiikka: Sitowise pyrkii jakamaan osinkona 30–50 prosenttia nettotuloksestaan.

 
Katsauskauden jälkeiset merkittävät tapahtumat

Listautumisannin osana toteutetussa henkilöstöannissa merkityt 672 053 uutta osaketta rekisteröitiin Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin 14.4.2021. Uusien osakkeiden rekisteröinnin seurauksena Sitowisen liikkeeseen laskemien osakkeiden kokonaislukumäärä on 35 165 927 osaketta. Kaupankäynnin uusilla osakkeilla alkoi Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä pörssin päälistalla 15.4.2021. Henkilöstöannissa merkittyihin uusiin osakkeisiin kohdistuu henkilöstöannin ehtojen mukainen luovutusrajoitus, joka päättyy 360 päivän kuluttua listautumisen jälkeen, eli 20.3.2022.

 

Sitowise Groupin taloudellinen tiedottaminen 2021

Sitowise Group Oyj:n taloudellisten katsausten suunnitellut julkistamisajankohdat vuonna 2021 ovat seuraavat:

 • Puolivuosikatsaus 25.8.2021 (aiemmin ilmoitettu 18.8.2021)
 • Osavuosikatsaus 10.11.2021

 
Webcast ja puhelinkonferenssi sijoittajille, analyytikoille ja medialle

Sitowisen toimitusjohtaja Pekka Eloholma ja talousjohtaja Heidi Karlsson esittelevät yhtiön tammi-maaliskuun 2021 tuloksen englanninkielisessä puhelinkonferenssissa ja suorassa webcast-lähetyksessä 19.5.2021 kello 11.00 alkaen.

Webcast
Esitystä voi seurata suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa
https://sitowise.videosync.fi/2021-q1-results. Suora lähetys alkaa kello 11.00 Suomen aikaa. Tilaisuuden tallenne on katsottavissa myöhemmin osoitteessa www.sitowise.com. Webcastin kautta on mahdollista esittää kysymyksiä kirjallisesti. Tilaisuuden esitykseen voi tutustua osoitteessa
www.sitowise.com/fi/sijoittajille/raportit-ja-esitykset

Puhelinkonferenssi
Puhelinkonferenssiin voi osallistua Suomesta soittamalla 5-10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon 0800523163 ja syöttämällä PIN-koodin 29448986#. Mikäli sinulla on ongelmia puhelinkonferenssiin kirjautumisessa tai soitat muualta kuin Suomesta, katso tarkemmat ohjeet:
https://event.sharefile.com/share/view/s84220495bb4b47b2abfff950788bcd35

 

Lisätiedot:
Pekka Eloholma, toimitusjohtaja, pekka.eloholma@sitowise.com, +358 50 555 5590
Heidi Karlsson, talousjohtaja, heidi.karlsson@sitowise.com, +358 40 759 3320
Minttu Vilander, Viestintä- ja vastuullisuusjohtaja, minttu.vilander@sitowise.com, +358 40 575 6660

 

Tietoa Sitowisestä
Sitowise on pohjoismainen rakennetun ympäristön asiantuntija- ja digitalo, joka tarjoaa suunnittelu- ja konsultointipalveluja kaiken kokoisiin hankkeisiin vastuullisemman ja älykkäämmän kaupunkikehityksen ja sujuvamman liikkumisen mahdollistamiseksi. Sitowise tarjoaa palvelujaan seuraavilla liiketoiminta-alueilla: Talo, Infra ja Digitaaliset ratkaisut. Sitowise toimii pääasiassa Suomessa ja Ruotsissa, ja lisäksi sillä on Virossa ja Latviassa osaamiskeskukset, jotka palvelevat pääasiassa Sitowisen projekteja Suomessa ja Ruotsissa. Konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli noin 160 miljoonaa euroa ja yhtiön palveluksessa on yli 1 900 asiantuntijaa.