Sitowise Group Oyj                                                 Pörssitiedote                                                             9.7.2021 klo 9.55

Sitowise Group Oyj laskee liikkeeseen 123.380 omaa osakettaan suunnatussa osakeannissa

Sitowise Group Oyj:n ("Sitowise") hallitus on 8.7.2021 päättänyt osakkeenomistajien yksimielisellä päätöksellä 3.3.2021 antaman valtuutuksen perusteella laskea suunnatussa osakeannissa liikkeeseen 123.380 Sitowisen omaa osaketta ("Osake"), jotka Sitowisen hallitus laski liikkeeseen yhtiölle itselleen 29.6.2021. Osakeannissa merkittävien Osakkeiden ("Osakeanti") määrä vastaa 0,35 prosenttia Sitowisen osakkeista.

Osakeanti liittyy yritysostoon, jossa ostetaan itsenäisenä järjestelmäintegraattorina toimivan ja yhteiskunnan infrastruktuurin IT-ratkaisuihin erikoistuneen Infracontrol AB:n osakekanta (”Yritysosto”). Osakeanti suunnataan yhdelle Infracontrol AB:n myyjistä JWH Management AB:lle (”Myyjä”) osana Yritysostoa, jossa Myyjä käyttää osan kauppahinnasta Osakkeiden merkitsemiseen Osakeannissa.

Osakkeiden merkintähinta on 8,6476 euroa osakkeelta. Merkintähinta on Sitowisen osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettu keskihinta Nasdaq Helsinki Oy:n julkisessa kaupankäynnissä aikavälillä 3.6.2021–2.7.2021. Osakkeet merkitään ja maksetaan 9.7.2021 mennessä.

Merkittyihin Osakkeisiin kohdistuu luovutusrajoitus 360 päivän ajan Yritysoston toteuttamisesta.

Yritysosto tukee Sitowisen hallituksen näkemyksen mukaan Sitowise-konsernin kasvua ja strategian toteutumista, minkä lisäksi Osakeannin tarkoituksena on sitouttaa Myyjän omistaja Sitowiseen Yritysoston jälkeen. Suunnatulle Osakeannille on siten painava taloudellinen syy.

Aiemmin tiedotetun mukaisesti Sitowisen hallituksen yhtiölle itselleen 29.6.2021 liikkeeseen laskemat osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin tänään 9.7.2021. Uusien osakkeiden rekisteröinnin seurauksena yhtiön liikkeeseen laskemien osakkeiden kokonaismäärä on 35.415.927 osaketta. Uudet osakkeet otetaan kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle arviolta 12.7.2021, minkä jälkeen yhteensä 157.392 osaketta luovutetaan tämän Osakeannin Myyjälle ja 30.6.2021 tiedotetussa suunnatussa osakeannissa tarkoitetulle taholle.

Sen jälkeen, kun Osakeannissa ja 30.6.2021 tiedotetussa suunnatussa osakeannissa liikkeeseen lasketut osakkeet on luovutettu, Sitowisen hallussa on 92.608 omaa osaketta, vastaten noin 0,26 prosenttia kaikista Sitowisen osakkeista.

Sitowise Group Oyj
Hallitus

Lisätiedot:

Minttu Vilander, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja, Sitowise Group Oyj, puh. +358 40 575 6660

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset mediat
www.sitowise.com

Tietoa Sitowisestä

Sitowise on pohjoismainen rakennetun ympäristön asiantuntija- ja digitalo, joka tarjoaa suunnittelu- ja konsultointipalveluja kaiken kokoisiin hankkeisiin vastuullisemman ja älykkäämmän kaupunkikehityksen ja sujuvamman liikkumisen mahdollistamiseksi. Sitowise tarjoaa palvelujaan seuraavilla liiketoiminta-alueilla: Talo, Infra ja Digitaaliset ratkaisut. Sitowise toimii pääasiassa Suomessa ja Ruotsissa, ja lisäksi sillä on Virossa ja Latviassa osaamiskeskukset, jotka palvelevat pääasiassa Sitowisen projekteja Suomessa ja Ruotsissa. Konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli noin 160 miljoonaa euroa ja yhtiön palveluksessa on yli 1 900 asiantuntijaa.