Tervetuloa tutustumaan Sitowisen vuoden 2020 vuosikertomukseen. Vuosikertomus koostuu viidestä osasta: Sitowisen suunta, Vuosi 2020, Vastuullisuus, Taloudellinen katsaus ja Hallinto. Vuosikertomus sisältää katsauksen yrityksen strategiaan sekä vuoden 2020 keskeisiin tapahtumiin, vastuullisuusraportin sekä konsernin tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2020. 

Sitowisen vuosi 2020

Vuosikertomus 2020 avainluvut
Sitowisen kasvu jatkui vuonna 2020.
Teimme vuoden aikana kolme yrityskauppaa, joiden avulla konsernimme laajeni Ruotsissa sekä maantieteellisesti että palvelutarjonnaltaan sekä täydensimme IT- ja paloteknistä osaamistamme Suomessa. Asiantuntijoiden määrä kasvoi 9 % ja vuoden lopussa sitowiseläisiä oli jo yli 1900.
Suojatie osaamiskuva Sitowise

Toimitusjohtaja Pekka Eloholmalta:

Sitowisessä on vastuullisuus kaikessa läsnä

Sitowisen visio, alan vastuullisin kumppani hyvinvoivan elinympäristön kehittämisessä, on tänä vuonna noussut entistä merkittävämpään painoarvoon. Takanamme on historiallinen vuosi, jonka aikana koronaviruspandemia on vaikuttanut elämään kaikkialla, niin kotona kuin työssäkin. 

Iloksemme olemme huomanneet onnistuneemme sopeutumaan nopeaan muutokseen - siirtymään sujuvasti etätöihin ja opettelemaan uusia työskentelyn tapoja. Samalla pidimme loistavasti yllä motivaatiomme projekteissa ja asiakastyössä koko haastavan vuoden ajan.

Poikkeusaika on tuonut yritysvastuuajatteluumme uusia sävyjä niin henkilöstömme, asiakkaidemme kuin projektiemmekin näkökulmasta.

Epävarmana aikana vahvuutemme, palveluiden monipuolisuus sekä asiakassektoreiden hajautuminen, ovat näyttäneet voimansa. Osaamisemme merkityksellisyys ja asiantuntijoidemme näkemyksellisyys asiakkaiden ja laajemmin koko yhteiskunnan kehittämisessä luo työllemme perustan, jolla tiedän olevan tarvetta myös tulevaisuudessa.
Pekka Eloholma

Vastuullisin kumppani asiakkaille

Vastuullisuus on älykkyyttä. Meille vastuullisuus tarkoittaa, että tehdään ihmisille ja ympäristölle älykkäitä ja kestäviä valintoja. Visiomme, olla alamme vastuullisin kumppani, kirittää konserniamme sekä sisäisesti että ulkoisesti kohti vastuullisempaa toimintaa. Tavoitteenamme on, että jokainen sitowiseläinen tunnistaa oman mahdollisuutensa vaikuttaa vastuullisuutta edistäviin valintoihin sekä tekemissään projekteissa että sisäisesti osana työyhteisöään. Lisäksi haluamme omalla työllämme kannustaa muita alan toimijoita koko alan vastuulliseen kehittämiseen.

Vastuullisuus on älykkyyttä. Meille vastuullisuus tarkoittaa, että tehdään ihmisille ja ympäristölle älykkäitä ja kestäviä valintoja.

Suurimmat vastuullisuusvaikutuksemme tulevat rakennetun ympäristön kehittämiseen liittyvien projektien, niin suurten kuin pientenkin, kautta. Projekteissa huolehdimme osaltamme ympäristön terveellisyydestä ja turvallisuudesta sekä ilmastonmuutoksen hillitsemisestä ja siihen sopeutumisesta. Tehdyillä ratkaisuilla on valtava merkitys ihmisten asumiseen, arkeen ja liikkumiseen ja myös hiilijalanjälkeen.

Kuva
Brändikuva keltainen hymyilevä mies

Vastuullisuustyökalu projekteihin

Olemme luoneet toimialallamme ainutlaatuisen projekteissa käytettävän vastuullisuustyökalun.
Kuva
Sitowisen vuosi 2020

Lataa vuosikertomus