Innovatiivisin - Vastuullisin - Vaikuttavin

Kumppanisi tulevaisuuden kaupunkien tekijänä

Suomen suurin infra-alan seminaari- ja näyttelytapahtuma Yhdyskuntatekniikka 2023 esittelee muun muassa energiahuollon, jäte- ja ympäristöhuollon, liikenne- ja alueinfran sekä vesihuollon ratkaisuja. Messupisteemme lisäksi näet huippuosaajiamme mielenkiintoisissa asiantuntijaesitelmissä!

Tällä sivulla pääset tutustumaan tarkemmin tapahtumassa paikalla oleviin asiantuntijoihimme sekä palveluihimme.

Image
ikoni interview

Esityksemme Yhdyskuntatekniikka 2023 -näyttelyssä

keskiviikko 10.5. klo 15:00, K308 Kabinetti (Kuntatekniikan päivät)
Ville Kilpiö, Sitowise & Retu Ylinen, Kuopio:
Voidaanko automaattiliikenteen avulla tukea viisaan liikkumisen tavoitteita?

keskiviikko 10.5. klo 15:00, B2-hallin tila (Kuntatekniikan päivät)
Samuli Virtanen, Sitowise:
Älykästä infran kunnossapitoa dataa ja paikkatietoa hyödyntämällä

torstai 11.5. klo 09:30, K308 Kabinetti (Kuntatekniikan päivät)
Jennica Juurikas, Sitowise:
Katuvihreän maksimointi - Millä tavoin katuvihreän määrää voidaan lisätä ja arvioida katutilassa

torstai 11.5. klo 10:00-10:30, K308 Kabinetti (Kuntatekniikan päivät)
Nora Sillanpää, ryhmäpäällikkö, Sitowise Oy & Juhani Järveläinen, Lahden kaupunki:
Lahden kaupunki ohjaa työmaita kohti parempaa vesienhallintaa uudella ohjeistuksella

torstai 11.5. klo 15:00, Luentotila 1, D-halli (Vesihuoltopäivät)
Nora Sillanpää, ryhmäpäällikkö, Sitowise Oy:
Työmaavesien aiheuttamat verkosto- ja ympäristöriskit hallintaan ohjeistuksia kehittämällä Lahdessa

3D-rakennetarkastus

3D-rakennetarkastus vedenalaisille kohteille on turvallinen ja kustannustehokas ratkaisu, olit sitten suunnittelemassa tai rakentamassa uutta, korjaamassa vanhaa tai kartoittamassa käytössä olevan rakenteen nykytilaa. Rakenteille turvallinen tarkastusmenetelmä on myös kustannustehokas, kun vedenalaisia rakenteita voidaan mitata jopa 1,5 kilometrin edestä päivässä.

Ipadia tutkiva mies

Digitaaliset palvelut

Katu- ja viheralueiden tietojen hallinta Louhessa uudistuu
Katurekisteritoimintojen laajentuessa Louhella voi jatkossa hallita katujen lisäksi myös viheralueisiin liittyviä tietoja. Myös yhteiskäyttö muiden järjestelmien kanssa sujuvoituu, kun jatkossa Infraomaisuuden tietovirrat -hankkeessa laadittu standardi tulee käyttöön Louhessa.

Routa: Infran kunnossapitoa älykkäästi dataa ja paikkatietoa hyödyntäen
Routa on palvelumme teiden, katujen, ulkoilualueiden ja kiinteistöjen kunnossapitoon. Talvi- ja kesäkunnossapidon suunnittelun, toteutuksen ja dokumentoinnin lisäksi Roudalla hallitset kohteiden tarkastukset. Roudalla saat myös jaettua toimenpiteiden tilannekuvan kuntalaisille.

Hankehallinta

Edistämme tulevaisuuden kaupunkikehitystä vastuullisella ja kestävällä tavalla. Vahvuutemme on se, että pystymme tarjoamaan hankehallintapalveluita huomioiden niin sijoittajien, kunnan kuin kuntalaisenkin tarpeet hyvän elinympäristön luomisessa. Esimerkiksi Jyväskylän kannen selvitystyötä tehdessä konseptisuunnitelman vaihtoehtoja tarkasteltiin jo hankkeen alkuvaiheessa myös teknistaloudellisesta näkökulmasta: ratkaisujen tuli palvella teknisesti parhaiten jatkosuunnittelua ja toteutusta sekä olla taloudellisesti mahdollisimman kestäviä. Hyväkään hanke ei kuitenkaan ole kestävällä pohjalla, mikäli viestintä sakkaa hankkeen koskettamien ryhmien suuntaan. Viestintä- ja vuorovaikutusasiantuntijamme auttavatkin sinua pureskelemaan hankeviestintäsi kohderyhmälle ymmärrettävään muotoon.

Nainen katsoo hymyillen sivulle päällään huomioliivi, kypärä ja suojalasit

Kestävä kaupunkikehitys

Autamme kehittämään taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti vastuullisia alueita. Suunnitelmissamme etsimme kokonaisvaltaisia ratkaisuja, joissa maankäyttö, asuminen, liikkuminen, palvelut, elinkeinot ja ympäristö ovat tasapainossa. Myös kaupunkisuunnittelussa vahvuutemme on monialaisuus.

Kestävä kaupunkiympäristö

Ilmastonmuutos aiheuttaa entistä enemmän sään ääri-ilmiöitä, mikä vaatii rakennetulta ympäristöltä sopeutumiskykyä. Ekologisen maisemasuunnittelun keinoilla kaupunkien ympäristöä voidaan muokata ilmastokestävällä tavalla maksimoiden samalla kaupunkiluonnon mahdollisuudet monimuotoisuudelle.

Kiertotalous

Voisiko rakennustyömaalta pois kuljetettavan maamassan hyödyntää jotenkin? Digitaalinen yhteistoimintamallimme Smart Site edistää infrarakentamisen kiertotaloutta ja vähähiilisyyttä. Olemme kehittäneet myös uniikin palvelukonseptin massojenhallintaan ja massakoordinointiin. Luomme tarpeisiinne ja organisaatioonne sopivat resurssiviisaan maankäytön ohjeet nykytilan kartoituksella ja tavoitetilan määrittelyllä sekä tuotamme tsekkilistat tavoitteisiin pääsemiseksi: kaavoitukseen, suunnitteluun, rakennuttamiseen, toteutukseen.

Kunnallistekniikka

Osaamisemme nojaa hyvin koulutettuun, työstään innostuneeseen henkilöstöön ja parhaisiin työvälineisiin. Hallitsemme infrastruktuurin tietomallinnuksen sekä eri tekniikka-aloja yhdistävien mallien käytön ja tuottamisen. Koko maan kattavalla verkostollamme olemme Suomen johtava kunnallistekniikan suunnittelupalveluiden tuottaja.

Ulkoileva nainen katsoo taakseen ja hymyilee kuulokkeet kaulalla

Luonnon monimuotoisuuden palvelut

Useat luonnon monimuotoisuutta tukevat ratkaisut tehdään paikallisesti. Tarjoamamme luonnon monimuotoisuuden katsaus tukee kuntia tässä tärkeässä roolissa. LuMo-katsaus tukee ja helpottaa kunnan luonnon monimuotoisuustyön suunnittelua ja seurantaa sekä toimii apuna luonnon monimuotoisuustyöstä viestittäessä.

Viherryttämissuunnitelma
Autamme kuntia laatimaan kokonaisvaltaisen viherryttämissuunnitelman tai sen osia. Viherryttämissuunnitelman laatiminen osa EU:n Biodiversiteettistrategian toteuttamista. Viherryttämissuunnitelma on laaja-alainen koko kunnan toimintaa koskeva suunnitelma, joka laaditaan tiiviissä yhteistyössä ja laajasti osallistaen kunnan eri hallinnonalojen kanssa. Saatte meiltä parhaat kunta-alan yhteiskehittämisen asiantuntijat tekemään laaja-alaista työtä luonnon monimuotoisuuden ja kestävyyden edistämiseksi.

Vesipalvelut

Toimiva vesihuolto varmistaa jokapäiväisen elämän sujuvuuden — me varmistamme vesihuollon sujuvuuden. Konsultoinnin kautta autamme vesihuoltolaitoksia tuottamaan korkealaatuista vesihuoltopalvelua: juuri sellaista, jota harva loppukäyttäjä edes huomaa ajatella.

Hulevesipalvelut
Hulevesisuunnittelulla minimoidaan sateilla syntyvät tulvahuiput, ehkäistään eroosiota, edistetään vajoveden muodostumista ja parannetaan vesitöihin purettavan huleveden laatua. Näillä toimenpiteillä on positiivinen vaikutus niin ihmisen kuin kasvillisuudenkin hyvinvointiin. Tarjoamme käyttöönne Suomen johtavat asiantuntijat, jotka hallitsevat hulevesisuunnittelun kaikki tasot aina hulevesiverkoston suunnittelusta luonnonmukaisiin hallintarakenteisiin.

Meiltä tapahtumassa mukana

Kuva
Olli Auer
Olli
Auer
Kehityspäällikkö
Vedenalaisten rakenteiden tarkastukset
+358 40 839 2479
Kuva
Samuli Virtanen
Samuli
Virtanen
Service Director
Tietoliikennekonsultointi, älyinfra & 5G, Infracontrol Online
+358 45 127 3775
Kuva
Timo Salminen
Timo
Salminen
Product Business Lead
Digitaaliset ratkaisut, Routa, Infracontrol Online, infran kunnossapidon ratkaisut
+358 44 427 9603
Kuva
Vilja Larjasto
Vilja
Larjosto
Maisema-arkkitehti, palvelupäällikkö
ekologinen maisemasuunnittelu
+358 44 427 9113

Ota yhteyttä ja kysy lisää

Lähetä viesti ja kerro meille tarpeistasi. Voit myös lähettää tarjouspyynnön.

Kun lähetät viestin, asiantuntijamme on sinuun yhteydessä puhelimitse tai sähköpostitse. Lähettämällä hyväksyt tietosuojakäytäntömme.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
* Pakollinen kenttä