Viestintä ja vuorovaikutus

Sitowise on kumppanisi erilaisissa rakennetun ympäristön ja kaupunkikehityshankkeiden viestintä- ja vuorovaikutustehtävissä. Rakennus- ja infra-alan syvällinen asiantuntemuksemme takaa onnistuneen lopputuloksen niin pienissä kuin suurissakin hankkeissa.

Annika Myrsky
Viestintä- ja vuorovaikutusasiantuntija
+358 44 427 9055

Tarvitsetko apua viestintään, yhteiskehittämiseen tai työpajojen fasilitointiin?

Avoin viestintä ja vuorovaikutus sujuvoittaa hankkeen etenemistä ja parantaa suunnittelun laatua. Suunnitelmallinen ja oikea-aikainen viestintä säästää myös resursseja ja parantaa tiedonkulkua. Teemme hankkeen tavoitteita tukevia viestintäsuunnitelmia ja luomme kiinnostavaa sisältöä, joka koukuttaa sidosryhmiä ja asiakkaita.

Toteutamme vuorovaikutusta yksittäisistä työpajoista laajoihin vuorovaikutuskokonaisuuksiin. Tunnistamme hankkeen kannalta keskeiset sidosryhmät ja suunnittelemme, miten hankkeessa taataan kaikkien osallistuminen. Järjestämme ja fasilitoimme erilaisia tilaisuuksia ja työpajoja, joissa hyödynnämme yhteiskehittämisen ja palvelumuotoilun menetelmiä. Käyttäjälähtöisyys, avoimuus ja asiakkaan toiminnan tukeminen ovat toimintamme keskiössä.

Ota yhteyttä ja kerro tarpeistasi!

Hankeviestintä

- Viestinnän suunnittelu ja sisällöntuotanto eri viestintäkanaviin, sidosryhmäkartoitukset, tilaisuuksien ja työpajojen fasilitointi, tulosten visualisointi ja viestinnän sparraaminen

Sisällöntuotanto

- tiedotteet, verkkotekstit ja julkaisut eri viestintäkanaviin, sisältöjen konseptointi, painetut ja sähköiset raportit ja julkaisut

Mediaviestintä

tiedotteet, media- ja tiedotustilaisuudet, mediaseuranta

Visuaalinen viestintä

graafinen suunnittelu, markkinointimateriaalit, painotuotteet ja sähköiset aineistot, tiedon visualisointi ja havainnekuvat

Vuorovaikutus

hankkeen vuoropuhelun suunnittelu ja toteutus, tiedon kerääminen kyselyiden ja digitaalisten alustojen avulla, yhteissuunnittelu ja -kehittäminen, työpajojen ja tilaisuuksien fasilitointi

- virtuaalimallit ja pelit vuorovaikutuksen välineinä