Viestintä ja vuorovaikutus

Tarvitsetko apua viestimiseen tai vuoropuheluun? Sitowise tarjoaa monipuolisia viestintä- ja vuorovaikutuspalveluja erilaisiin tarpeisiin.  Rakennus- ja infra-alan osaamisemme takaavat onnistuneen loppu-tuloksen niin pienissä kuin suurissakin hankkeissa. Käyttäjälähtöisyys, avoimuus ja asiakkaan toiminnan tukeminen ovat toimintamme keskiössä.

Annika Myrsky
Viestintä- ja vuorovaikutusasiantuntija
+358 44 427 9055

Olemme vaikuttavan viestinnän ja osallistavan vuorovaikutuksen vastuullinen kumppani.  Teemme hankkeen tavoitteita tukevia viestintäsuunnitelmia ja luomme kiinnostavaa sisältöä, joka koukuttaa sidosryhmiä ja asiakkaita.

Toteutamme vuorovaikutusta yksittäisistä työpajoista aina laajoihin vuorovaikutuskokonaisuuksiin saakka. Tunnistamme hankkeen kannalta keskeiset sidosryhmät ja suunnittelemme, miten kaikkien osallistuminen hankkeessa mahdollistetaan. Järjestämme ja fasilitoimme erilaisia tilaisuuksia ja työpajoja, joissa hyödynnämme yhteiskehittämisen ja palvelumuotoilun menetelmiä.

Avoin viestintä ja vuorovaikutus sujuvoittaa hankkeen etenemistä ja parantaa suunnittelun laatua. Suunnitelmallinen ja oikea-aikainen viestintä säästää myös resursseja ja parantaa tiedonkulkua. Lisäksi eri sidosryhmien osallistuminen suunnitteluun edistää hankkeen ympäristöltä saamaa hyväksyntää.

Ota yhteyttä ja kerro tarpeistasi!

Viestintä

- Viestinnän suunnittelu
- Sisällöntuotanto
- Hankeviestintä
- Sosiaalinen media
- Digitaalinen viestintä
- Kriisiviestintä
- Vastuullisuusviestintä

Visuaalinen viestintä

- Graafinen suunnittelu
- Kuvitus, infografiikka, datan visualisointi
- Printtimateriaalit
- Videot ja valokuvat
- Havainnekuvat ja virtuaalimallit

Vuorovaikutus

- Tilaisuudet ja työpajat
- Kyselyt
- Digitaaliset osallistumismahdollisuudet
- Ristiriitojen hallinta

 

Tilaisuudet ja tapahtumat

- Sidosryhmä- ja asukastilaisuudet
- Tiedotus- ja esittelytilaisuudet
- Seminaarit ja konferenssit