Eolus on yksi Pohjoismaiden johtavista uusiutuvan energian hankekehittäjistä, joka suunnittelee Suomessa maatuuli- ja aurinkovoimaa sekä kahta merituulivoimahanketta, Navakkaa ja Wellamoa. Merituulivoima-alueet ovat suurhankkeita, jotka aiheuttavat muutoksia Selkämeren ympäristöön, ja niiden rakentaminen edellyttää ympäristövaikutusten arviointia (YVA). Sitowise valittiin näiden hankkeiden ympäristövaikutusten arviointimenettelyjen toteuttajaksi, ja samalla käynnistyi viestintäyhteistyö. 

Eoluksen merituulivoimahankkeissa viestintä ja vuorovaikutus on ollut selvästi arviointimenettelyssä lakisääteisesti vaadittua laajempaa. Sitowisen viestintä- ja vuorovaikutuskonsultit ovat osallistuneet molempien hankkeiden viestinnän suunnitteluun ja toteuttamiseen.   

Käytössä ovat olleet seuraavat viestinnän keinot ja kanavat:

 • Kirjepostitus hankealueen asukkaalle ja kiinteistönomistajille
 • Sähköinen uutiskirje 
 • Sosiaalinen media
 • Verkkosivut ja verkkouutiset
 • Mediatiedotteet ja mediayhteistyö
 • Ilmoitukset sanoma- ja digilehdissä
 • Hanke-esitteet ja muut painotuotteet
 • Viestintäyhteistyö kuntien ja kylätoimijoiden kanssa 
 • Tilaaja:
  Eolus Finland oy
 • Toteutusajankohta:
  2022-
 • Kuvaus:
  Kahden merituulivoimalan suunnittelu Satakunnan rannikolle
 • Sijainti:
  Satakunnan rannikko