Keväällä 2021 käynnistynyt valtatien 19 parantaminen Seinäjoen ja Lapuan välillä valmistui aikataulussaan lokakuun 2023 lopussa. Hankkeen 31 miljoonan euron kustannusarvio alittui hieman yli miljoonalla.

Hankkeessa parannettiin valtatiellä liikkumisen sujuvuutta ja turvallisuutta uudistamalla tie- ja liittymäjärjestelyjä. Tietä parannettiin Seinäjoella Atrian eritasoliittymän ja Hipintien välisellä osuudella sekä Lapuan päässä Muurimäen eritasoliittymän ja Patruunatehtaantien välillä.

Hankkeen merkittävimmät työt olivat eritasoliittymän rakentaminen Muurimäen risteykseen ja Atrian eritasoliittymän parannus. Lisäksi kahta tasoliittymää porrastettiin ja riista-aitoja lisättiin.

Viestintä tuki hankkeen sujuvuutta

Viestinnän tärkeänä tavoitteena oli tukea hankkeen sujuvaa ja tehokasta etenemistä. Tavoitteena oli myös konkretisoida hankkeen hyötyjä ja edessä häämöttävää lopputulosta alueen asukkaille ja sidosryhmille sekä lisätä ymmärrystä rakentamisen aiheuttamia tilapäisiä haittoja kohtaan.

Lisäksi tavoitteena oli jakaa tietoa töiden etenemisestä ja hankkeen eri vaiheista. Viestinnässä kiinnitettiin erityistä huomiota liikenteen sujuvuudesta ja poikkeusjärjestelyistä viestimiseen.

Oma Facebook-sivu oli tärkeä hankkeen viestinnälle. Oma somekanava tarjosi mahdollisuuden vapaamuotoisempaan vuorovaikutukseen sidosryhmien kanssa. Facebook-sivulla oli noin 890 seuraajaa, ja postaukset keräsivät kymmeniä tykkäyksiä tai muita reaktioita. Keskustelu sivulla oli pääosin neutraalia tai positiivista.

Aiheina Facebookissa olivat hankkeen suurimpien uutisten ohella esimerkiksi erikoiset tai erityistä osaamista vaatineet työvaiheet, henkilöesittelyt, hankkeen etenemistä kuvaavat infograafit, vuodenaikojen ja sääolosuhteiden vaikutukset työntekoon ja muistutukset alennetuista nopeusrajoituksista.

Infograafi vt19 Seinäjoki-Lapua väliltä.
Infograafi: Sini Mäkinen, Sitowise

Sidosryhmäkyselyn tuloksia

Sidosryhmäkyselyn perusteella hankkeen viestinnälle asetetut tavoitteet saavutettiin varsin hyvin, sillä hankeviestintä sai arvosanakseen 4,3 asteikolla yhdestä viiteen. Numero 4 vastasi melko tyytyväistä ja numero 5 hyvin tyytyväistä.

Verkkokysely toteutettiin hankkeen päättymisen lähestyessä. Kyselystä viestittiin niin sisäisille kuin ulkoisillekin kohderyhmille. Kyselyyn saatiin 16 vastausta. Iloinen asia oli, että vastaajista 97,3 prosenttia kertoi olevansa tyytyväinen tai erittäin tyytyväinen hankkeen viestintään. Vastaajat olivat pääosin alueen asukkaita tai alueella liikkuneita.

Hankkeen kaari huipentui valmistujaisseminaariin syyskuussa 2023 Seinäjoella. Kutsuvierasseminaarissa puhuivat muun muassa liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne ja Väyläviraston pääjohtaja Kari Wihlman. Sitowise oli mukana seminaarin viestinnässä ja tuotti tilaisuuteen videoita. 

Videoita hankkeesta:

Hanke ilmakuvissa 

Hankealue ennen ja jälkeen

Sitowisen asiantuntijat työpöydän äärellä.

Hankeviestintä ja vuorovaikutus

Sitowise on kumppanisi erilaisissa rakennetun ympäristön ja kaupunkikehityshankkeiden viestinnässä ja vuorovaikutuksessa. Sidosryhmiä lähestymällä saavutetaan hankkeelle laajempi hyväksyntä, kun jo suunnittelussa huomioidaan mahdollisimman hyvin ne ryhmät, joita hanke koskee.