Maisemasuunnittelu

Tarjoamme monipuolista ympäristö- ja maisemasuunnittelun asiantuntemusta kattaen niin rakennetun kuin rakentamattoman ympäristön. Suunnittelutyömme tavoitteita ovat toimiva, turvallinen ja viihtyisä ympäristö, joka on esteettisesti korkeatasoinen ja kestävä kokonaisuus viimeistä detaljia myöten. Lähtökohtana suunnittelulle on kulttuurihistoriallisten arvojen ja ekosysteemipalveluiden huomioiminen. 

Antti-Jaakko Koskenniemi
Osastopäällikkö, Maisemasuunnittelu
+358 20 747 6153
Marja Oittinen
Apulaisosastopäällikkö, Maisemasuunnittelu
+358 40 821 4844

Palvelumme kattavat niin laajat kulttuuriympäristö- ja väyläympäristökokonaisuudet kuin detaljitason puisto- ja pihasuunnittelunkin. Erityisen vahvaa osaamisemme on vesistöihin liittyvässä suunnittelussa kattaen hulevesien luonnonmukaisen käsittelyn, satamaympäristöt ja rantarakentamisen. Asiantuntemuksemme on vankka myös historiallisten ympäristöjen, väyläarkkitehtuurin ja katuympäristöjen suunnittelussa sekä erilaisten katto- ja kansipiharatkaisujen suunnittelussa. Maisemaselvitykset ja maisemanhoitosuunnitelmat sekä erilaiset kaavalliset selvitykset ovat myös aluetta, josta meiltä löytyy pitkäaikaista kokemusta. Lisäksi hallitsemme suunnitteluttamisen, rakennuttamisen ja ylläpidon konsultoinnin.

Teemme kaikissa hankkeissa yhteistyötä Sitowisen muiden palvelu- ja osaamisalueiden kanssa tarpeen mukaan. Monialaisuus mahdollistaa innovatiivisten ratkaisujen syntymisen ja jatkuvan osaamisen kehittymisen. Tärkein tavoitteemme on kuitenkin sinun tarpeiden ja toiveidesi huomioon ottaminen. Hyödynnämme monipuolisesti uusinta teknologiaa suunnittelun ja suunnitelmien havainnollistamisen apuvälineinä.

Puistojen ja viheralueiden yleis- ja toteutussuunnittelu

Maisemaselvitykset ja maisemanhoitosuunnitelmat

Hulevesisuunnitelmat ja –selvitykset

Katu-, tie- ja rataympäristösuunnittelu

Tiesuunnittelu ja Ratasuunnittelu ja raideliikenne

Erityisalueiden suunnittelu

Muun muassa satamat ja maisemavauriokohteet

Pihojen, viherkattojen ja kansipihojen suunnittelu

Sitowise Design on Sitowisen oma visuaalisten ja luovien alojen muotoiluammattilaisten yhteisö. Design-yhteisön kädenjälkiä esitellään erillisellä sivustolla.

Siirry sivustolle