Sitowise on ostanut kaksi yritystä, Benviroc Oy:n ja MSDI Oy:n, joiden erikoisalana ovat digitaalisuuteen pohjautuvat ilmasto- ja vastuullisuuspalvelut. Kaupan myötä Sitowise perustaa konsernitasoisen kestävän kehityksen palvelukokonaisuuden. Kokonaisuutta ryhtyy vetämään ostettujen yritysten perustaja ja kansainvälinen vastuullisuusasiantuntija, tekniikan tohtori Suvi Monni.

- Me työskentelemme maailmaa ohjaavien suurten muutosten, kaupungistumisen, digitalisaation ja ilmastokysymysten, ytimessä. Pelkästään Suomessa rakennetun ympäristön, liikenne mukaan lukien, osuus energiankäytöstä on 60 prosenttia ja päästöistä 55 prosenttia. Tämä on samaan aikaan sekä suuri vastuu että mahdollisuus vaikuttaa. Tällä yrityskaupalla sekä yhdistämällä kestävän kehityksen osaamistamme selkeäksi kokonaisuudeksi, olemme ratkaisijan asemassa, Sitowisen toimitusjohtaja Pekka Eloholma sanoo.

Yrityskaupan myötä Sitowise nousee Suomen johtavaksi asiantuntijaksi rakennetun ympäristön kestävässä kehittämisessä. Benviroc on Suomen markkinajohtaja kuntakohtaisen päästölaskennan toteuttamisessa ja CO2-raportoinnissa sekä kuntien ja kaupunkien kestävän energian ja ilmaston toimintasuunnitelmien laadinnassa. MayorsIndicators (MSDI) on digitaalinen palvelu kuntien kestävän kehityksen johtamiseen ja päätöksentekoon, jossa tietoa louhimalla muodostetaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin perustuvia vastuullisuusindikaattoreita. Palvelu antaa kunnille mahdollisuuden tietojen analysointiin ja vertailuun ja tuottaa helppokäyttöisiä ja muokattavia kestävän kehityksen raportteja. Tulevaisuudessa Sitowise laajentaa palvelutarjontaa myös yrityksille, jotta palvelut saadaan laajasti koko yhteiskunnan käyttöön.

Me Sitowisessä uskomme, että digitaalisuus ja vastuullisuus kulkevat käsi kädessä. Jotta voidaan tehdä vastuullisia päätöksiä, tarvitaan tietoa, jonka pohjalta niitä tehdä. Tarjoamme asiakkaillemme digitaalisten työkalujemme avulla dataan perustuvaa ymmärrystä ja sitä kautta autamme heitä valitsemaan oikeat toimenpiteet.

Pekka Eloholma, toimitusjohtaja, Sitowise

Molemmat yritykset on perustanut niin Suomen kuntakentässä kuin kansainvälisestikin tunnettu kestävän kehityksen, kasvihuonekaasupäästölaskennan ja ilmastopolitiikkatoimien vaikuttavuusarvioinnin asiantuntija Suvi Monni. Hän on koulutukseltaan tekniikan tohtori ja tukenut muun muassa vuodesta 2010 lähtien YK:n ilmastosopimuksen (UNFCCC) sihteeristöä teollisuusmaiden kasvihuonekaasupäästöjä, politiikkatoimia ja skenaarioita koskevien raportointien tarkastuksissa.

- Me autamme asiakkaita saavuttamaan vastuullisuustavoitteensa. Kokoamalla kattavan palvelukokonaisuuden ja kehittämällä sitä eteenpäin mahdollistamme asiakkaillemme vastuullisemman tulevaisuuden rakentamisen. On hienoa päästä kehittämään tällaista kokonaisuutta yhdessä kaikkien sitowiseläisten kanssa, Suvi Monni iloitsee.