Korjausrakentamisen arkkitehtipalvelut

Arkkitehtisuunnittelutyössä tavoitteenamme on kokonaisvaltaisella arkkitehtonisella otteella vaalia ja kehittää rakennetun ympäristön laatua sekä auttaa sinua kohti tavoitteitasi. Toimimme asiakaslähtöisesti ja käytettävissäsi on koko yrityksen laaja asiantuntijaverkosto. Tavoitteemme on olla käytettävissäsi luotettavana asiantuntijana hankkeen alkuvaiheista vastaanottoon ja tarvittaessa takuuajan loppuun saakka.

Jonna Barnes
Osastopäällikkö, Korjausrakentaminen
+358 44 427 9443
Jukka Perämaa
Ryhmäpäällikkö
+358 44 427 9132

Työskentelemme  pää- ja arkkitehtisuunnittelijoina monenlaisissa ja eri kokoisissa hankkeissa, painopisteen ollessa erilaisissa lisärakentamis-, kehittämis- ja korjaushankkeissa sekä kaupunkiympäristön rakenteiden suunnittelussa. 

Suunnittelutyö lähtee aina liikkeelle toiveistasi ja tarpeistasi. Tehtävämme on asiantuntijana tarjota kestäviä ratkaisutapoja ja kokonaisnäkemystä tilallisten, toiminnallisten ja visuaalisten haasteiden ratkaisemiseksi. Muutos- ja korjauskohteissa selvitämme olevan rakennuksen lähtökohdat ja autamme tilaajaa tunnistamaan kiinteistön potentiaalin ja kehitysmahdollisuudet. Monimuotoisten lähtötilanteiden ja tavoitteiden pohjalta syntyneet ideat ja luonnokset työstetään valmiiksi suunnitelmiksi ja yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Tietotekninen suunnitteluympäristömme mahdollistaa myös tietomallin monialaiseen hyödyntämiseen tähtäävät hankkeet.​

Asuinkiinteistöjen korjaus- ja lisärakentamishankkeet

Asuinrakennusten korjausten tärkeimpiä tavoitteita ovat asumisterveellisyyden parantaminen ja kiinteistöomaisuuden elinkaaren pidentäminen. Korjausten yhteydessä on suositeltavaa tarkastella myös esim. yhteistilojen toiminnallisuus ja mahdolliset muutostarpeet sekä vaihtoehdot asumisviihtyvyyden parantamiseksi. Useimmiten on myös hyödyllistä tutkia kiinteistön lisärakentamisen potentiaali sekä kiinteistön kehityksen taloushyödyt osakkaille.

​Toimitilakiinteistöjen korjaus- muutos ja kehityshankkeet

Suunnittelemme kanssanne toimitilojen korjaus ja muutoshankkeet sekä kiinteistön kokonaisvaltaiset käyttötarkoituksen muutokset. Uuden käyttötarkoituksen hakeminen  rakennukselle tai vuokraustason ja -arvon parantaminen edellyttävät eri käyttötapojen tilantarpeiden tuntemusta, kaupan tilojen uusien konseptien ja loppukäyttäjien toimintatapojen tuntemusta sekä työympäristöjen kehitystä. Tarvittaessa kytkemme suunnittelutyhmään tilaajan tarpeen mukaan myös muita erityisalojen konsultteja, kuten markkinatutkija, palvelumuotoilija jne.

Piha-alueiden suunnittelu ja ympäristön rakenteet

Teemme pihasuunnittelua asuin- ja toimitilakohteisiin sekä palvelurakennuksiin. Hyvin suunnitellut toimivat ja kauniit piha-alueet täydentävät rakennettavan kokonaisuuden niin uudis- kuin korjauskohteissa ja nostavat kiinteistön arvoa ja arvostusta. Pihasuunnitteluun liittyy olennaisen tiiviisti myös erilaisten muurien aitojen ja katosten arkkitehtisuunnittelu ja muotoilu. Varsinaisen rakennuksen ulkopuolisten rakennelmien ja rakenteiden muotoilulla on tärkeä merkitys kaupunkiympäristössämme, jossa tarkkailemme suurinta osaa rakennuksista vain ulkopuolelta. 

Tuotantotilojen suunnittelu

Perehdymme huolella tuotantotilojen ja -laitosten muuntuviin tila- ja toiminnallisuusvaatimuksiin. Suunnittelemme tuotantotiloja, niiden muutoksia sekä korjauksia kustannustehokkaasti ja pitkän kokemuksen tuomalla ammattitaidolla.

Rakennushistorian asiantuntemus

Laadimme rakennushistorian selvityksiä eri käyttötarkoituksiin. Etenkin korjaus ja lisärakentamisen yhteydessä on tärkeää tunnistaa rakennuskannan ja ympäristön identiteetti ja mahdollinen suojeluarvo. Autamme tilaajaa tunnistamaan rakennusten ja rakenteiden rakennustaiteellisen arvon sekä arvioimaan ominaispiirteiden säilyttämisestä saatavan hyödyn.  Suunnittelutyössä haemme ratkaisuja joissa rakennussuojelulliset tavoitteet yhdistyvät muihin hankkeelle asetettuihin  tavoitteisiin.​

Sisustussuunnittelu

Sisustussuunnittelijat ja –arkkitehdit työskentelevät lähimpänä niitä ihmisiä, joiden elin tai työskentely-ympäristöön tilaratkaisut sekä valitut materiaalit, kalusteet ja varusteet vaikuttavat suoraan. Sisustusarkkitehtiemme laaja materiaalituntemus sekä kokemus osakas- ja asukasyhteistyöstä ovat käytössänne käyttäjätavoitteiden asettamisesta aina työmaa- ja takuuvaiheeseen. Hyvin valituilla materiaaleilla ja kalusteilla parannetaan asuin- ja yhteistilojen viihtyisyyttä ja käytettävyyttä sekä helpotetaan ylläpitoa.