Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on jakaa tontin rakennusoikeus nykyisen toteutuneen tilanteen mukaisesti ja muodostaa kaksi erillistä tonttia. Kaavalla ei lisätä alueen rakennusoikeutta. Kaavassa esitetään keskustatoimintojen korttelialueelle sitova tonttijako toteutuneen kiinteistöjaotuksen mukaisesti.

Sitowise laati asemakaavan sekä vastasi sen piirrosta ja vaikutusten arviointi. Työn lopputulemana syntyi osallistumis- ja arviointisuunnitelma, asemakaavaluonnos sekä asemakaavaehdotus.

Nopeasti ja tehokkaasti tehty asemakaavan muutos toteutettiin tilaajan toivomalla tavalla.

Mikkelin Porrassalmenkadun asemakaavamuutos.
  • Tilaaja:
    Suur-Savon Osuuspankki
  • Toteutusajankohta:
    2023