Infrahankkeiden tiedonhallintapalvelut

Tarjoamme kattavan ja korkeatasoisen projektihallinnan ja visualisoinnin palvelukokonaisuuden infra- ja kaupunkikehityshankkeiden tiedonhallintaan. Käytämme välineinä moderneja  karttapalvelu- tai 3D-teknologiaa hyödyntäviä palveluratkaisuja. 

Digitaalinen tiedonhallinta tehostaa projektin läpivientiä koko elinkaaren ajan, vähentää virheitä ja laskee kokonaiskustannuksia. Visuaalinen karttapohjainen tai kolmiulotteinen esitystapa parantaa suunnitelmien ymmärrettävyyttä ja kokonaiskuvan hahmottamista.

Hannu Lammi
Osastopäällikkö, Tiedonhallintapalvelut
+358 20 747 6654
Lähtöaineistopalvelut

Suunnittelun lähtöaineistojen ylläpito, käsittely, analysointi ja hyödyntäminen.

Louhi karttapalvelut

Tarjoaa hankkeille ja niiden eri osapuolille ajantasaisen tilannekuvan parantamalle tiedonhallintaa, tehostamalla viestintää, helpottamalla yhteistyötä ja tukemalla päätöksentekoa. Louhi-tietopalveluun voi koota aineistoja, joita pääsee selailemaan sekä työpöydällä että mobiililaitteilla, myös kolmiulotteisena. 

UAV- ja Reality capture

Suoritamme kohteiden pienoiskopterikuvausta ja laadimme saadusta kuvamateriaalista hankkeiden fotogrammetriamalleja käytettäväksi 3D-virtuaaliympäristössä.

Tietomallikoordinaattori

Infra- ja talohankkeiden tietomalliaineiston hallinta, tiedonhallinnan prosessien  kehittäminen ja tietomallistrategioiden ja hankkeiden tiedonhallintasuunnitelmien laatiminen. 

Tiedonhallinta hankkeissa

Suurten infra- ja kaupunkikehityshankkeiden tiedonhallinta ja jakaminen, kokonaiskuvan ylläpitäminen projektinjohtoa varten.

Tietomallikoulutus ja konsultointi

Tuemme organisaatioiden siirtymistä mallipohjaisiin toimintamalleihin järjestämällä räätälöityjä koulutuksia ja toimintamallien konsultointia.