Työturvallisuuden koordinointi

Olemme apusi jatkuvasti uudistuvaan rakennusalan työturvallisuuden lainsäädäntöön ja muihin määräyksiin. Erityisesti Valtioneuvoston asetus 205/2009 tuo mukanaan lisävelvoitteita rakennushankkeiden tilaaja- ja rakennuttajaorganisaatioille, joissa autamme mielellämme. 

Sitowise on kehittänyt toimintaansa ja henkilöstöään vastaamaan uusien vaatimusten tasoa myös rakennushankkeiden työturvallisuushallinnon osalta.

Tuomo Nerg
Toimialajohtaja Talorakennuttaminen
+358 40 833 0258
Meeri Kaartinen
Ryhmäpäällikkö
+358 50 341 1970
Hankkeiden työturvallisuuden riskitarkastelut suunnittelu-, rakentamis- ja käyttöönottovaiheissa

Turvallisuuskoordinaattorin tehtävät hankkeen suunnittelun ohjauksen yhteydessä

Turvallisuuskoordinaattorin tehtävät hankkeiden rakennus- ja käyttöönottovaiheissa

Hankkeiden työturvallisuuden ohjaukseen liittyvin dokumenttien laatiminen ja hallinto

Hankkeiden rakentamisvaiheen työturvallisuuden valvonnan organisointi, toteutus ja raportointi tilaajalle.

Toiminta rakennustyön turvallisuussuunnittelun asiantuntijana eri toteuttajatahojen ja urakoitsijoiden tilaamana.