Työturvallisuuden koordinointi

Olemme apusi jatkuvasti uudistuvaan rakennusalan työturvallisuuden lainsäädäntöön ja muihin määräyksiin. Erityisesti Valtioneuvoston asetus 205/2009 tuo mukanaan lisävelvoitteita rakennushankkeiden tilaaja- ja rakennuttajaorganisaatioille, joissa autamme mielellämme. 

Sitowise on kehittänyt toimintaansa ja henkilöstöään vastaamaan uusien vaatimusten tasoa myös rakennushankkeiden työturvallisuushallinnon osalta.

Paavo Lyytinen
Ryhmäpäällikkö, yhdyskuntarakentaminen
+358 20 747 6145
Hankkeiden työturvallisuuden riskitarkastelut suunnittelu-, rakentamis- ja käyttöönottovaiheissa

Turvallisuuskoordinaattorin tehtävät hankkeen suunnittelun ohjauksen yhteydessä

Turvallisuuskoordinaattorin tehtävät hankkeiden rakennus- ja käyttöönottovaiheissa

Hankkeiden työturvallisuuden ohjaukseen liittyvin dokumenttien laatiminen ja hallinto

Hankkeiden rakentamisvaiheen työturvallisuuden valvonnan organisointi, toteutus ja raportointi tilaajalle.

Toiminta rakennustyön turvallisuussuunnittelun asiantuntijana eri toteuttajatahojen ja urakoitsijoiden tilaamana.