Maankäyttö ja kaupunkikehitys

Laadimme kokonaisvaltaisia suunnitelmia, jotka sisältävät tasapainoisen ratkaisun maankäytön, asumisen, liikenteen, palveluiden, elinkeinojen ja ympäristön osalta. Otamme alueiden ja keskustojen kehityshankkeissa alusta asti huomioon vetovoimaisuuden, kilpailukyvyn ja kestävän kehityksen näkökulmat sekä vaatimukset.

Jenni Lautso
Toimialajohtaja, Ympäristö- ja kaupunkikehitys
+358 40 594 3984
Ulla Kuitunen
Osastopäällikkö, Kaupunkisuunnittelu
+358 40 832 2225

Monialaisuus on vahvuutemme. Yhdessä Sitowisen liikenne-, ympäristö- ja maisema-asiantuntijoiden kanssa kokoamme työryhmät asiakkaan tarpeiden mukaan. Johdamme projektit sekä niihin liittyvän vuorovaikutuksen ja viestinnän asiantuntemuksella alusta loppuun. Autamme kehittämään taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti vastuullisia alueita. Kestävissä kaavahankkeissa, aluerakentamiskohteissa sekä keskuksissa eri käyttötarkoitukset ja liikkumismuodot yhdistyvät tarkoituksenmukaisesti luoden monipuolisia ja elävää ympäristöä. Hyödynnämme työssämme ajanmukaisia, tehokkaita ja vuorovaikutteisia suunnittelumenetelmiä. Hyvä suunnittelu auttaa konkreettisesti ratkaisemaan kaupungin haasteita sekä saamaan irti täyden hyödyn paikan potentiaalista.

Ideasuunnitelmat, strategiat ja visiot

Ideoimme kestävää maankäyttöä muun muassa kaupunkikeskustoihin ja matkailualueille sekä niiden kehittämiseen liittyviä suunnitteluprosesseja yhteistyössä toimeksiantajiemme kanssa. 
 

Selvitykset ja vaikutusten arviointi

Teemme kaavoitukseen ja maankäytön suunnitteluun liittyvät selvitykset, vaikutusten arvioinnit ja vuorovaikutusprosessit monivuotisella ammattitaidolla.
 

Yleis- ja asemakaavat

Ideoimme, suunnittelemme ja laadimme yleis-, osayleis- ja asemakaavoja sekä kaavamuutoksia yhteistyössä toimeksiantajiemme ja osallisten kanssa. Toimimme kaavahankkeiden pääsuunnittelijoina, ja vastaamme tarvittaessa kaikista kaavaprosessiin liittyvistä kaavan laatijan tehtävistä.
 

Laatukäsikirjat sekä korttelien ja rakennusten viitesuunnitelmat

Laadimme rakennusten ja korttelien viitesuunnitelmia varmistuaksemme ratkaisujemme toteutuskelpoisuudesta sekä teemme kortteli- ja rakentamistapaohjeita asemakaavatyön tueksi ja tarkennukseksi.

Arkkitehtisuunnittelu

Osana kaupunkikehityshankkeita laadimme muun muassa asemanseuduille, kaupunkikeskustoihin sekä yritysalueille arkkitehtonisia viitesuunnitelmia massoittelusta pohjakaavioihin. Toteutukseen tähtäävää arkkitehtisuunnittelua teemme kaupunkitilojen rakenteista, kuten portaikoista ja tunneleista sekä teknisen huollon tiloista kuten sähkönsyöttöasemista.
 

Mallinnus ja visualisointi

Teemme tieto- ja web-malleja sekä visualisointeja edistääksemme laadukasta suunnittelua, aitoa vuorovaikutusta ja parempaa ympäristöä.
 

Sitowise Design on Sitowisen oma visuaalisten ja luovien alojen muotoiluammattilaisten yhteisö. Design-yhteisön kädenjälkiä esitellään erillisellä sivustolla.

Siirry sivustolle