Työskentelen Sitowisen Liikennesuunnittelu-yksikösssä Raide-Jokerin projektipäällikkönä ja vastaan projektin substanssiohjauksesta ja suunnitteluperusteista.

Varsinainen työpaikkani on Sitowisen Espoon toimistolla, mutta varmimmin minut on tavannut Raide-Jokeri -allianssin Pitäjänmäkeen rakennetusta Big Roomista. Sitowise tarjosi minulle ainutlaatuisen kokemuksen, kun sain  mahdollisuuden osallistua tähän hankkeeseen: Raide-Jokerin kaltaista infrakohdetta ei maassamme ole aiemmin rakennettu.

Monipuolisia hankkeita

Hakeuduin Sitowiseen päästäkseni monipuolisempien tehtävien ja suurempien projektien pariin. Olenkin saanut työskennellä hyvin monenlaisissa liikennehankkeissa ja kasvattaa osaamistani. Raide-Jokeri on tähänastisen urani mielenkiintoisin haaste – se on projektina niin monialainen ja monipuolinen.

Urani alussa suunnittelin telematiikkaa ja liikennevaloja ja työskentelin Liikennevirastolle hankekoordinoinnin parissa. Olin myös lainassa Espoon kaupungilla auttamassa liikenteen hallinnan projektien koordinoinnissa. Olen osallistunut esimerkiksi sähköisen liikenteen kehittämishankkeisiin, Liikenneviraston strategiatyöhön ja ollut mukana Seinäjoen liikkuminen palveluna -kokeilun käynnistämisessä.

Sopivasti haasteita - kokemus karttuu

Tehtäväni Sitowisellä ovat vaihtuneet sopivaan tahtiin. Kun yhden asian oppii ja se tulee jo vähän liiankin tutuksi, voin tarttua johonkin uuteen. Olen saanut uusia haasteita, kun olen halunnut niihin tarttua, osaamiseni ja kokemukseni on kasvanut jokaisen uuden tehtävän mukana.

Valmistuin Aalto-yliopiston teknillisestä korkeakoulusta Otaniemestä pääaineenani liikenne- ja tietekniikka. Liikennesuunnittelu viehätti erityisesti konkreettisuutensa vuoksi.

Sitowisen Liikennesuunnittelussa pääsen ratkomaan arjen haasteita. Ala on hyvin monipuolinen ja skaala laaja. Strategisen tason selvityksissä mietitään, miten liikennettä kehitetään tulevaisuudessa ja projektitason rakennussuunnitelmissa hiotaan detaljeja. 

Kuva
työntekijämme kertovat kokemuksia Sitowisestä

Terveiset työnhakijalle

Kokemukseni on, että Sitowisellä liikennesuunnittelun parissa pääsee perehtymään mihin osa-alueeseen tahansa tai vähitellen vaikka kaikkiin – aivan mielenkiintonsa mukaan.
- Noora Salonen

Kokemuksia Sitowisestä