Olen neljännen vuoden energia- ja ympäristötekniikan insinööriopiskelija Espoosta. Aion valmistua kevään 2021 aikana, ja opinnoissani työn alla on enää vain insinöörityö. Olen aikaisemmin työskennellyt energia-alalla, ja minusta on erittäin hienoa päästä vielä näin opiskelujen aikana tutustumaan itselleni uuteen ammatilliseen aluevaltaukseen – konsultti- ja suunnittelutyöhön Sitowisen Vesipalveluissa vesihuollon verkostosuunnittelun parissa.

NextGen houkutteli mukaan

Päätin hakea NextGen-ohjelmaan nykyisen esimieheni, Pertti Leppäsen, innoittamana. Osana vesitekniikan opintojani oli yritysesittely Sitowisen toiminnasta, jossa kerrottiin myös mahdollisuudesta hakea kyseiseen ohjelmaan.

 Koen, että NextGen-ohjelma tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden ammatilliseen kasvuun sekä kokemuksia oikeista alan projekteista jo opiskelujen aikana.

Aluksi jännitti, että miten korona tulee vaikuttamaan harjoittelujaksooni, sillä tiesin, että monilla opiskelijoilla harjoittelupaikat olivat peruuntuneet. Pääsin kuitenkin poikkeusajoista huolimatta aloittamaan kesäkuussa harjoittelujaksoni. Iloisena uutisena, myös työsuhdettani ja harjoitteluani Sitowisellä jatkettiin.

Kokouksia, maastokäyntejä ja mallinnusta

Olen päässyt osallistumaan viimeisen puolen vuoden aikana jo moniin erilaisiin projekteihin ja oppinut paljon uutta konsultin ja suunnittelijan työhön liittyen. Heti alkuun pääsin osallistumaan projektien sisäisiin ja ulkoisiin kokouksiin sekä laatimaan kokousmuistioita. Olen myös hakenut erilaisia projekteihin tarvittavia lähtötietoja, laatinut ja viimeistellyt projektiraportteja ja suunnitelmapiirustuksia sekä hoitanut suunnitelmapiirustusten kopiotilauksia. Työhöni on kuulunut lisäksi maastokäyntejä ja mallinnustyötä CAD-pohjaisilla suunnitteluohjelmistoilla yhdessä kokeneempien suunnittelijoiden kanssa.

Parasta työssäni on monipuolisuus, työn merkityksellisyys sekä mahdollisuus kehittyä ja oppia jatkuvasti uutta – sillä maailma ei ole koskaan täysin valmis.

Suunnittelutyön merkitys kirkastuu työmaalla

Minusta on ollut erityisen hienoa, että jo näin insinööriurani alussa olen saanut mahdollisuuden osallistua erittäin laajoihin -jopa valtakunnallisella mittakaavalla merkittäviin- allianssiprojekteihin, kuten Raide-Jokeri -hankkeeseen.  Suunnittelutyön arvo ja merkitys korostuvat, kun suunnitteluohjelmistoista ulos piirtyvät putket löytävät paikkansa kaivannoista! Työssäni motivoi etenkin se, että tuottamamme laadukkaat suunnitelmat palvelevat työmailla muiden ammattilaisten työtä, ja meidän työmme heijastuu ja näkyy vahvasti heidän arjessaan.

Projektin laajuudesta tai sisällöstä riippumatta, jokainen projekti on ollut erittäin opettava ja mielenkiintoinen kokemus. Täällä Sitowisellä tekemämme projektit ovat aina loppupeleissä tiimipeliä, ja minusta on ollut erittäin hienoa, että olen saanut kantaa niissä oman korteni kekoon.

Yhteishenki kannattelee etätyössäkin

Minut otettin jo heti alusta alkaen hyvin vastaan ja minua on kohdeltu tasavertaisesti muiden kokeneempien suunnittelijoiden kanssa. Ilmapiiri osastollamme on avoin ja auttavainen. Töitä tehdään hyvässä yhteishengessä ja apua on aina ollut helppo pyytää ja saada kollegoilta ja esimieheltä. 

Hyvä yhteishenki on mielestäni korostunut etenkin näin koronaviruksen luoman poikkeusajan aikana. Tiimimme työskentelee eri puolilla Suomea, mutta tästä huolimatta yhteistyö projekteissa on sujunut aina erittäin luontevasti ja vaivattomasti  Teamsin välityksellä.

On erittäin suuri ilo työskennellä osana näin ammattitaitoista tiimiä ja kehittyä itse kohti vastaavaa ammattitaitoa.

Kokemuksia NextGenistä