Energia ja ilmasto

Teemme ilmastonmuutoksen hillintään ja siihen sopeutumiseen sekä energiatehokkuuteen liittyviä selvityksiä, suunnitelmia, arviointeja ja strategioita.

Raisa Valli
tutkimus- ja kehitysjohtaja
+358 20 747 6127
Tutkimukset, selvitykset, arvioinnit ja seurannat

Teemme tutkimuksia ja selvityksiä ilmastovaikutuksista. Selvitämme, miten ilmastoasioita voidaan kytkeä osaksi muuta toimintaa ja tehostaa ilmastotyötä. Osallistamme eri tahot valmisteluun ja toimintaan.​ Arvioimme maankäytön, asumisen, liikenteen ja palveluiden yhteensovittamisella sekä rakentamisen energiatehokkuuden parantamisella saatavia päästöjen vähennyksiä esimerkiksi maankäytön ja liikennejärjestelmien suunnittelussa. Arvioimme henkilö- ja tavaraliikenteen järjestämisellä saatavia ilmastovaikutuksia.

Suunnitelmat ja strategiat

Suunnittelemme ja toteutamme yhdessä asiakkaan kanssa ilmastonmuutoksen hillinnän ja siihen sopeutumisen suunnitelmien ja strategioiden laadintaa. Analysoimme  mahdollisuuksia energiatehokkuuden parantamiseen, päästöjen vähentämiseen ja muutoksiin sopeutumiseen sekä tunnistamme yhteistyötarpeita ja vastuita​. Suunnittelemme toimenpiteiden seurantaa.

Energianhallinta

Energianhallintajärjestelmä ISO 50001​ ja energiatehokkuuslain mukainen suuren yrityksen energiakatselmus.