Kuntotutkimukset

Kuntotukimuksemme selvittää rakenneosan kunnon sekä antaa arvion sen elinkaarivaiheesta. Näiden tietojen perusteella hahmottelemme rakenteelle myös mahdollisen korjaustarpeen suosituksineen.  

Rakenteiden korjaamisen lähtökohtana on rakenteen kunnon ja korjaustarpeen määrittäminen riittävällä tarkkuudella, jotta korjaus voidaan ajoittaa ja korjaussuunnittelu mitoittaa sekä kohdentaa oikein. Kuntotutkimuksella selvitämme rakenteen kunnon pintaa syvemmältä. Kuntotutkimukseen kuuluu tutkittavasta rakenteesta riippuen rakenneavauksia, näytteenottoa ja mittauksia.  Ajankohtaisella tiedolla rakenteiden kunnosta vältytään yllättäviltä korjausinvestoinneilta ja pts-suunnitelmiin sijoitettavat korjaushankkeet pystytään aikatauluttamaan tarkempien kustannusarvioiden kanssa. Raporttiemme avulla kiinteistön omistajan on helppo lähteä viemään hanketta eteenpäin ja suunnittelijat saavat käyttöönsä kattavat lähtötiedot korjaussuunnittelun aloittamiseksi. 

Jussi Saari
Osastopäällikkö, Tutkimus- ja tarkastuspalvelut, Tampere
+358 44 088 3017
Lauri Sinelampi
Osastopäällikkö, Korjausrakentaminen, Tutkimus ja tarkastus
+358 40 833 0275
Vesikattojen ja yläpohjarakenteiden kuntotutkimukset

Pitäen sisällään kaikki erilaiset katemateriaalit sekä kattomuodot

Julkisivujen ja parvekkeiden kuntotutkimukset

Pysäköintihallien ja pihakansirakenteiden kuntotutkimukset

Muiden betonirakenteiden kuntotutkimukset

Esimerkkeinä vuotoaltaat, tukimuurit, pilarit ja palkit