Rakennesuunnittelu

Olemme rakennesuunnittelun johtavia asiantuntijoita Suomessa. Palvelumme kattavat rakenneteknisen suunnittelun sekä konsultointi- ja asiantuntijapalvelut.

Rakennesuunnitteluosaamisemme on yhdistelmä luotettavuutta, teknistä osaamista ja kykyä soveltaa taitomme luoviin ratkaisuihin. Saavutamme tavoitteesi ottaen aina huomioon rakennettavuuden, elinkaarikustannukset ja ympäristönäkökohdat. Myös tietomalliosaaminen on osa jokapäiväistä toimintaamme.

Asuinrakennukset

Kattavaan suunnittelupalveluvalikoimaamme kuuluvat kerros-, rivi- ja palvelutalot. Yli 16-kerroksiset tornitalot ovat erityisosaamistamme. 

Liike- ja toimistotilat sekä julkiset rakennukset

Suunnittelemme liike- ja toimistotiloja sekä näitä yhdistäviä hybridirakennuksia kattaen korkeat asuin-, hotelli- ja toimistorakennukset sekä niiden pysäköintitilat.

Julkisen rakentamisen palvelumme kattavat mm. oppilaitokset, tutkimus- ja laboratoriorakennukset, päiväkodit, kirjastot, urheilutilat, sairaalat, terveyskeskukset ja palveluasunnot. Asiantuntijamme ymmärtävät julkisten rakennusten erityispiirteet, kuten tilojen monipuolisen käytettävyyden, muuntojoustavuuden sekä kiinteistöille asetetut käyttö- ja elinkaaritavoitteet.

Teollisuus ja logistiikka

Palvelumme kattavat vaativien teollisuus- ja logistiikkakohteiden uudis-, korjaus- ja muutoshankkeiden suunnittelun. Olemme suunnitelleet kohteita mm. elintarvike-, kemian-, paperi-, puunjalostus-, konepaja- ja mekaaniselle teollisuudelle. Lisäksi olemme olleet mukana suunnittelemassa lukuisia kohteita vaativille satama- ja ydinvoimala-alueille.

Korkeat rakennukset

Rakennesuunnittelun ja rakentamisen kannalta erityisen vaativat yli 16-kerroksiset asuin-, hotelli- ja toimistorakennukset ovat erikoisosaamistamme. Suunnittelussa hyödynnämme kokemustamme Suomeen ja ulkomaille toteuttamistamme tornihankkeista. Olemme myös laatineet korkean rakentamisen ohjeistuksen RT:n ylläpitämille nettisivuille. 

Tietomallinnus

Olemme tietomallinnuksen ja digitalisaation edelläkävijöitä rakennesuunnittelun alalla Suomessa. Kehitämme jatkuvasti uusia menetelmiä yhdessä infra-rakentamisen kanssa kaupunkisuunnittelun ja rakennusten elinkaaritarpeen vaatiman tiedonhallinnan kehittämiseksi. Pelkästään rakennesuunnittelun toimialalla meillä on käytössä yli 50 kpl Tekla Structures- ohjelmalisenssiä. Lisenssiemme määrä kasvaa jatkuvasti asiakkaidemme modernien tiedonhallinnan ja mallinnustarpeiden kehittyessä.  

Asiantuntijapalvelut

Suunnittelijamme ja projektipäällikkömme ovat perehtyneet laajasti rakentamisen energia-, ympäristö-, maankäyttö- ja kaavoituslainsäädäntöön sekä määräyksiin. Kehitämme kohteiden rakenneratkaisuja soveltamalla niissä uusimpia materiaali- ja rakenneteknologioita. Käytämme kehittyneitä simulointiohjelmia, joilla mallinnamme kohteen energiankulutusta ja -ratkaisuja yhteistyössä yrityksemme talotekniikan asiantuntijoiden kanssa.