Rakennesuunnittelu

Olemme rakennesuunnittelun johtavia asiantuntijoita Suomessa. Palvelumme kattavat rakenneteknisen suunnittelun sekä konsultointi- ja asiantuntijapalvelut.

Rakennesuunnitteluosaamisemme on yhdistelmä luotettavuutta, teknistä osaamista ja kykyä soveltaa taitomme luoviin ratkaisuihin. Saavutamme tavoitteesi ottaen aina huomioon rakennettavuuden, elinkaarikustannukset ja ympäristönäkökohdat. Myös tietomalliosaaminen on osa jokapäiväistä toimintaamme.

Jukka Ala-Ojala
Toimialajohtaja, Rakennetekniikka
029 005 9212
Pekka Länsimies
Suunnittelujohtaja, Rakennetekniikka
+358 29 005 9213
Asuinrakennukset

Kattavaan suunnittelupalveluvalikoimaamme kuuluvat kerros-, rivi- ja palvelutalot. Yli 16-kerroksiset tornitalot ovat erityisosaamistamme. 

Liike- ja toimistotilat sekä julkiset rakennukset

Suunnittelemme liike- ja toimistotiloja sekä näitä yhdistäviä hybridirakennuksia kattaen korkeat asuin-, hotelli- ja toimistorakennukset sekä niiden pysäköintitilat.

Julkisen rakentamisen palvelumme kattavat mm. oppilaitokset, tutkimus- ja laboratoriorakennukset, päiväkodit, kirjastot, urheilutilat, sairaalat, terveyskeskukset ja palveluasunnot. Asiantuntijamme ymmärtävät julkisten rakennusten erityispiirteet, kuten tilojen monipuolisen käytettävyyden, muuntojoustavuuden sekä kiinteistöille asetetut käyttö- ja elinkaaritavoitteet.

Teollisuus ja logistiikka

Palvelumme kattavat vaativien teollisuus- ja logistiikkakohteiden uudis-, korjaus- ja muutoshankkeiden suunnittelun. Olemme suunnitelleet kohteita mm. elintarvike-, kemian-, paperi-, puunjalostus-, konepaja- ja mekaaniselle teollisuudelle. Lisäksi olemme olleet mukana suunnittelemassa lukuisia kohteita vaativille satama- ja ydinvoimala-alueille.

Korkeat rakennukset

Rakennesuunnittelun ja rakentamisen kannalta erityisen vaativat yli 16-kerroksiset asuin-, hotelli- ja toimistorakennukset ovat erikoisosaamistamme. Suunnittelussa hyödynnämme kokemustamme Suomeen ja ulkomaille toteuttamistamme tornihankkeista. Olemme myös laatineet korkean rakentamisen ohjeistuksen RT:n ylläpitämille nettisivuille. 

Tietomallinnus

Olemme tietomallinnuksen ja digitalisaation edelläkävijöitä rakennesuunnittelun alalla Suomessa. Kehitämme jatkuvasti uusia menetelmiä yhdessä infra-rakentamisen kanssa kaupunkisuunnittelun ja rakennusten elinkaaritarpeen vaatiman tiedonhallinnan kehittämiseksi. Rakennesuunnittelun toimialalla käytämme Tekla Structures -ohjelmistoa. Lisenssiemme ja käyttäjiemme määrä kasvaa jatkuvasti asiakkaidemme modernien tiedonhallinnan ja mallinnustarpeiden kehittyessä.  

Asiantuntijapalvelut

Suunnittelijamme ja projektipäällikkömme ovat perehtyneet laajasti rakentamisen energia-, ympäristö-, maankäyttö- ja kaavoituslainsäädäntöön sekä määräyksiin. Kehitämme kohteiden rakenneratkaisuja soveltamalla niissä uusimpia materiaali- ja rakenneteknologioita. Käytämme kehittyneitä simulointiohjelmia, joilla mallinnamme kohteen energiankulutusta ja -ratkaisuja yhteistyössä yrityksemme talotekniikan asiantuntijoiden kanssa.