Puurakenteinen Metsolan päiväkoti valmistui Espoon Tapiolaan. Massiivipuurunkoisen uudisrakennuksen suunnittelussa huomioitiin Tapiolan alueen ainutlaatuinen ympäristö. Samalla päiväkodin materiaalivalinnat edistävät Hiilineutraali Espoo 2030 -tavoitetta.

Sitowise vastasi päiväkodin rakennesuunnittelusta.

Metsolan päiväkoti tarjoaa tilat noin 130 varhaiskasvatusikäiselle lapselle ja uudisrakennuksen kokonaisala on noin 1560 bruttoneliötä. Puunkäytön lisäksi Metsolan päiväkodissa on panostettu uusiutuvaan energiaan maalämpöjärjestelmän toteuttamisen myötä.

Maaliskuussa 2024 Espoon ympäristö- ja rakennuslautakunta sekä Espoon rakennusvalvonta myönsivät tunnustuksen erityisen ansiokkaasti ja onnistuneesti toteutetulle, rakennettuun ympäristöön liittyvälle teolle. Vuoden 2023 Hurraa!-palkinnon sai Tapiolassa sijaitseva Metsolan päiväkoti.

Perusteluissa lautakunta korosti puurakentamisen merkitystä ilmastonmuutoksen torjunnan keinona. Lisäksi se piti merkittävänä rakennuksen kaunista ja onnistunutta arkkitehtuuria sekä tyylikkäitä tiloja. Kiitosta sai myös liito-oravan siipiä muistuttava harjakatto.

Espoon kaupungin tiedote Hurraa!-palkinnosta.

Espoon kaupungin tiedote Metsolan päiväkodin valmistumisesta.

  • Tilaaja:
    Espoon kaupunki
  • Toteutusajankohta:
    2020-2023

Asiakkaalle tarjottuja palveluita