Infrahankkeen päätöksenteon palvelut

Mahdollistamme infrahankkeiden tavoitteellisuuden ja kustannustehokkuuden räätälöitävien aikataulu-, kustannus- sekä riskienhallinnan menetelmien ja työkalujen avulla.

Toteutamme infrahankkeiden osapuolille vaatimuksiin, standardeihin ja yksilöityihin tarpeisiin pohjautuvia työkaluja sekä niiden pohjalta asiakastarpeisiin räätälöityjä analyysejä, mikä mahdollistaa faktapohjaisen päätöksenteon sekä kustannustehokkaan lopputuloksen.

Ratkaisussamme aikataulu, kustannukset ja riskit nivoutuvat tiiviisti yhteen ja tuloksena saadaan muun muassa skenaariotarkasteluita sekä päätöspolkuja.

Hannu Lammi
Osastopäällikkö, Tiedonhallintapalvelut
+358 20 747 6654
Aikataulut

Hankkeen aikataulujen laadinta ja hallinta esimerkiksi MS Projectilla. 

Kustannusarviot

Hankkeen kustannusarvion laatiminen mm. suunnittelumateriaalien perusteella

Riskienhallinta

Hankkeen riskien tunnistaminen, arviointi ja järjestelmällinen hallinta sekä muut prosessit

Simuloinnit ja analyysit

Aikataulujen, kustannusten ja riskien simuloinnit ja analyysit hankkeen eri vaiheissa

Suositukset ja toimenpide-ehdotukset

Erilaisten skenaarioiden ja päätöspolkujen laadinta, raportointi ja suositukset