Ulkovalaistus

Taitaen tehty ulkovalaistus elävöittää kaupunkitiloja pimeän aikaan. Valaistus on tehokas keino vaikuttaa paikan identiteettiin, esteettömyyteen, koettuun turvallisuuteen ja estetiikkaan. Hyödyntämällä viimeistä teknologiaa sekä älykkäitä ratkaisuja voidaan saavuttaa huomattavia säästöjä katu- ja tievalaistuksessa. Tarjoamme ulkovalaistus- ja infran sähkösuunnittelun palveluita valtakunnallisesti.

Aki-Pekka Tammilehto
Osastopäällikkö, Ulkovalaistus
+358 40 758 3925

Palvelutarjontamme kattaa erilaiset valaistussuunnitelmat ideoinnista toteutukseen. Lisäksi saat kauttamme suunnitteluttamis- ja rakennuttamispalvelut. Vahvuutenamme on tiivis ja luova monialainen yhteistyö, kaupunkikuvallinen osaaminen sekä infrapuolen sähkötekninen asiantuntemus. Infrastruktuurihankkeiden sähkösuunnitteluun kuuluu muun muassa porras- ja saattolämmitykset, tapahtumasähköt, pumppaamoiden sähköistys sekä liikenteenhallinnan ja matkustajainformaatiojärjestelmien sähkösuunnittelu. Lisäksi meillä on kokemusta erikoiskohteista, kuten lentoasemien asematason sähköjärjestelmäsuunnittelusta.

Tie- ja katuvalaistus

Suunnittelutaso vaihtelee tarveselvityksestä yleis-, tie-, katu- ja rakennesuunnitteluun. Tyypillinen projekti sisältää valaistuslaskennan, pylvässijoittelun, verkoston mitoituksen ja keskusten suunnittelun.

Katu- ja kaupunkitilat

Kaupunkikuvallisesti haastavat kohteet tehdään yhteistyössä arkkitehdin tai muotoilijan kanssa paikan lähtökohdat ja arkkitehtoniset tavoitteet huomioiden.

Erikois-, korostus ja julkisivuvalaistus

Työ toteutetaan kaupunki- ja maisemasuunnittelijoiden kanssa tiiviissä yhteistyössä tilaajan kanssa. Työ edellyttää koevalaistuksia ja visualisointia. 
 

Puisto- ja aluevalaistus

Puistojen valaistuksissa korostetaan puiston luonnetta. Aluevalaistuksissa on tärkeää selvittää alueen käyttötarkoitus ja valaistukselle asetetut vaatimukset.

Tunnelivalaistus

Suunnittelemme maantie-, katu- ja pyörätunneleiden valaistuksia sisältäen muun muassa valaistus- ja kustannuslaskentavertailun, asennustavan, ohjausperiaatteet ja sähkösuunnittelun.
 

Sitowise Design on Sitowisen oma visuaalisten ja luovien alojen muotoiluammattilaisten yhteisö. Design-yhteisön kädenjälkiä esitellään erillisellä sivustolla.

Siirry sivustolle