Kuopion kaupungin tietoliikenneverkon kehittämiskonseptissa huomioidaan älyinfran rakentaminen kaupungin kaikessa suunnittelussa, rakentamisessa ja palveluissa vuoteen 2050 asti. 

Älyinfralla tarkoitetaan esimerkiksi valokuituverkkoja, IoT-sensoreita ja muuta nopeiden tietoliikenneyhteyksien vaatimaa infraa. Sitowisen laatima konsepti mahdollistaa nopeiden tietoverkkoyhteyksien rakentamisen koko Kuopion alueelle ja niiden hyödyntämisen esimerkiksi kaupungin eri palvelualueiden toiminnassa. Suunnitelma kattaa keskusta-alueen ja kaupunginosat, ja siinä huomioidaan osaltaan myös maaseututaajamat. 

Tässä on avattu latua umpihankeen ja katsottu asioita uudesta näkökulmasta. Viestintäverkot on nostettu yhtä tärkeäksi osaksi älykkään kaupungin infraa kuin sähkö- ja vesiverkko.

Teknologiapäällikkö Jarmo Voutilainen, Kuopion kaupunki 

Kuopiossa suunnittelun lähtökohtana oli, että älykkään kaupungin vaatima infra tulisi ottaa paremmin huomioon kaavoitusvaiheessa. Sitowisen konsepti pitää sisällään yleissuunnitelman älyinfran rakentamisesta sekä ohjeistuksen siitä, miten tämä käytännössä huomioidaan esimerkiksi kaupunkisuunnittelussa.

  • Tilaaja:
    Kuopion kaupunki
  • Toteutusajankohta:
    2020-2021
  • Kuvaus:
    Tietoliikenneverkon kehittämiskonsepti Kuopion kaupungille