Katu- ja kaupunkitilat

Katu- ja kaupunkitilat ovat paikkakunnan tai alueen käyntikortteja, jotka muovaavat voimakkaasti paikan identiteettiä. Yhä enemmän korostuu julkisten ulkotilojen merkitys kaupunkilaisten yhteisinä olohuoneina ja kaupunkielämän tapahtumapaikkoina. Laadukas ja elämyksellinen lähiympäristö houkuttelee asioimaan ja liikkumaan sekä kävellen että pyörällä. Tavoitteenamme on kehittää urbaaneja ulkotiloja entistä käyttäjälähtöisemmiksi teknistä toimivuutta unohtamatta.

Jenni Lautso
Toimialajohtaja, Ympäristö- ja kaupunkikehitys
+358 40 594 3984
Ulla Kuitunen
Osastopäällikkö, Kaupunkisuunnittelu
+358 40 832 2225
Juha Väätäinen
Osastopäällikkö, Kaupunkitekniikka
+358 20 747 6058

Ulkotilojen suunnittelussa otamme huomioon muun muassa käyttäjälähtöisyyden, paikan hengen, toiminnallisuuden, turvallisuuden, kaupunkikuvalliset tavoitteet sekä kunnossapidon. Käytössäsi on katutekniikan, kaupunki-, liikenne-, ja maisemasuunnittelun sekä valaistuksen ja muotoilun huippuosaajat. Noudatamme toiminnassamme alan edistyneintä teknologiaa, vaativia eettisiä, esteettisiä ja ekologisia periaatteita sekä sertifioituja laatujärjestelmiä.Meiltä saat pätevät ja innostuneet asiantuntijapalvelut kaikkiin kaupunkitilojen suunnittelun osa-alueisiin aina arkkitehtuurista ja tilallisesta ideoinnista tekniseen toimivuuteen asti.

Idea- ja konseptisuunnitelmat

Ideoimme katu- ja kaupunkitilojen muodostamia kokonaisuuksia uudis- ja saneerauskohteisiin.

Yleissuunnitelmat

Määrittelemme toiminnallisuuden, mitoituksen sekä arkkitehtonisen kokonaisuuden.

Katu- ja rakennussuunnitelmat

Laadimme kaupunkien tarpeisiin sopivat aineistot lupakäsittelyihin sekä toteutukseen.

Historialliset miljööt

Asiantuntijamme huomioivat paikan erityispiirteet ja suojeluarvot suunnitelmissaan.

Kunnallistekninen suunnittelu

Maanalainen tekniikka, hulevesien hallinta, kuivatus ja rakennekerrokset ovat osa suunnitteluratkaisua.

Valaistus- ja sähkösuunnittelu

Valaistuksen keinoin vaikutamme kohteen turvallisuuteen, estettömyyteen ja elämyksellisyyteen pimeän aikaan. Sähkösuunnittelu huomioi lisäksi kaupunkitapahtumien tarpeet.

Sitowise Design on Sitowisen oma visuaalisten ja luovien alojen muotoiluammattilaisten yhteisö. Design-yhteisön kädenjälkiä esitellään erillisellä sivustolla.

Siirry sivustolle