Nokkalanniemi – Matinlahdenranta rantaraitti on osa Espoon rantoja kiertävää laajaa virkistys- ja ulkoilureittiä. Nokkalanniemen venesataman ja ravintola Nokkalan Majakan viereen toteutettu kansi laajentaa alueen esteetöntä reitistöä ja tarjoaa kaikille kävijöille tilaisuuden nauttia merelle avautuvista monipuolisista näkymistä ja rantavyöhykkeen luonnosta. Kannen pohjoispuolella rantareitti jatkuu kohti Matinlahden uimarantaa polkuna.

Kansirakenteen muotoilu luo luontevan siirtymän täyttömaalle rakennetusta Nokkalanniemestä avokallioiden ja hiekkakankaan täplittämään metsikköön: rakennetusta ympäristöstä luonnonmukaisempaan ympäristöön. Meren puolella kannen muoto heijastelee sekä Nokkalaniemen, että mereen sukeltavien avokallioiden muotoa. Toisaalta muotoilu mahdollistaa kannelle kokoontumisen siten, että tilaa jää myös läpikulkijoille. 

 • Tilaaja:
  Espoon kaupunki
 • Toteutusajankohta:
  2018-2019
 • Sijainti:
  Nokkalanniemi 2, 02230 Espoo
 • Kuvaus:
  Espoon rantaraitti, Nokkalanniemi - Matinlahdenranta

Lisäksi kannen muotoilu mahdollistaa ravintolan vierasvenelaiturin liittämisen sujuvasti osaksi rakennetta tulevaisuudessa. Rannan puolella puupinta rajautuu osittain suoraan avokallioon koros-taen näiden muotoa. Kannen kaide muodostuu eri suuntiin kallistuvista terästangoista, jotka tuovat mieleen rantakaislikon. Kaiteen leveä, puinen yläjohde kutsuu nojailemaan ja rauhoittumaan kauniin merimaiseman äärellä. Kansi on valaistu hillitysti, korostamatta liikaa teräsrakenteen roolia rantamaisemassa. Reitillä kulkua rytmittävät kannen keskivaiheilla oleva valaistu kallionyppylä ja kannen pohjoispäätettä merkitsevä valaistu mänty.

Kansirakenteelta Matinlahden uimarannalle suuntaava polku toteutettiin jo olevan tallatun polkuverkoston päälle levennyksinä ja vahvistuksia niin että mäntyisen rannan puuston pintajuuristo ei vaurioidu. Samanlaisina polkuina toteutettiin yhteensä kolme raittipätkää rannan tuntumassa. Hierarkkisesti tärkeämpi sisääntuloraitti rakennettiin valaistuksi kevyen liikenteen kivituhkakäytäväksi. Puistokäytävien tarvetta ja hierarkiaa tutkittiin jo aikaisemmassa Matinlahdenrannan konseptisuunnitelmassa ja tässä työssä niistä osa toteutettiin parantamaan rannalle saapumista sekä yhteyttä uimarannan ja Nokkalan satama-alueen välillä.

Alueen metsänhoidolliset tavoitteet sekä liito-oravien papanapuiden turvaaminen oli myös osana tätä työtä. Kansirakenteelta Nokkalan sataman Saaristovenelaiturille johtava asfalttiin maalattu polku parantaa kävelijän turvallisuutta vilkkaasti liikennöidyllä satama-alueella ja johdattaa kulkijan turvallista reittiä palveluiden (kaupunkipyöräpiste, saaristovene, Nokkalan Majakka, kioski) äärelle.