Kunta, tule mukaan löytämään älykkäitä ratkaisuja ilmasto-ohjelmasi toimeenpanoon! Vaikuttavan ilmastotyön foorumissa parannetaan yhdessä kuntien ilmastotyötä vertaisoppimisen ja huippuasiantuntijoiden avulla.  

Ilmastosuunnitelman valmistumisen jälkeen on tärkeää panostaa sen toimeenpanoon. Miten juurruttaa tavoitteet osaksi kunnan perustoimintaa? Miten edetä jatkuvasti päästövähennystavoitteita kohti?

Vaikuttavan ilmastotyön foorumi on kuntien ja kaupunkien kehittämisryhmä, jonka kautta voit löytää uusia käytännön keinoja vaikuttavan ilmastotyön tekemiseen. Foorumi on suunnattu kunnille ja kaupungeille, joilla on jo hyväksytty tai pitkälle suunniteltu ilmastosuunnitelma. 
 

Brändikuva, ympäristö

Mitä kuntien ilmastotyön foorumi sisältää?

- Sitowisen johtavien asiantuntijoiden ja vierailevien puhujien keynote-puheenvuorot
- Fasilitoitua työskentelyä
- Huippuasiantuntijoiden sparrausta
- Yhteiskehittämistä sekä vertaisoppimista

Miksi mukaan?

- Saat asiantuntijatukea ilmasto-ohjelman jatkuvuuden ja vaikuttavuuden varmistamiseksi
- Mahdollisuus jakaa haasteita, kokemuksia ja ideoita muiden kuntien kanssa
- Autamme teitä suuren kokonaisuuden pilkkomisessa pienempiin, tartuttaviin osiin, jotta työssä päästään eteenpäin - konkreettisia ilmastotyön toimenpiteitä talousarvioon vietäväksi
brand graphics yellow

100 % pilottifoorumin palautekyselyyn vastanneista suosittelee osallistumista muille kuntatiimeille:

 

Kun aikaa on syvempään keskittymiseen ja fasilitoituun, rakentavaan keskusteluun kolme kokonaista työpäivää, haastavatkin asiat kirkastuvat ja nytkähtävät isoina harppauksina eteenpäin – ja ilmasto kiittää.

Osallistujapalaute vuoden 2021 foorumista


Rakentavaa keskustelua syntyi niin oman ryhmän kuin myös muiden osallistujien kesken, mikä oli valtavan antoisaa, sillä oman poteron ulkopuolelle katselu ja muiden kuuntelu vie aina asioita eteenpäin. Bonuksena meille syntyi naapurikuntien kesken pieni verkosto, jonka kanssa palaamme ilmastoasioihin varmasti myös myöhemmin.

Osallistujapalaute vuoden 2021 foorumista

Seuraava foorumi suunnitteilla keväälle 2024

Foorumi koostuu osallistuville kuntatiimeille toteutettavista alkuhaastatteluista ja kolmesta yhteisestä etätyöskentelypäivästä. Osallistujien on mahdollista syventää oppimaansa ja työskennellä pienten välitehtävien avulla myös foorumipäivien välillä. Halukkaille on tarjolla lisäksi seurantatapaaminen.

Foorumin läpileikkaavana teemana on "Miten tästä eteenpäin?" -työskentely, jossa kunnat työskentelevät fasilitoidusti ilmastotyön toimeenpanon parissa. Työskentelyssä täsmennetään kuntakohtaisia toimenpiteitä seuraaville kahdelle vuodelle. Tavoitteena on konkreettiset toimenpiteet, jotka ovat vietävissä kunnan talousarvioon. Työskentelyn teemat valitaan alkuhaastatteluiden pohjalta siten, että ne vastaavat osallistuvien kuntien tarpeisiin. Foorumin toteutusaikatauluun on mahdollista vaikuttaa.

Hinta

Osallistumisen kuntakohtainen hinta on 5000 euroa (alv 0 %), sisältäen:

  • Kunnan 2-6 hengen poikkihallinnollisen tiimin osallistumisen foorumiin
  • Foorumin aikana pidetyt esitykset ja tuotetut materiaalit, sisältäen kunnan itse työstämät sisällöt
  • Foorumin toteutuksen aikaisen joustavan työskentelymahdollisuuden sähköisillä Teams- ja Miro-alustoilla ja mahdollisuuden hyödyntää niitä myös työskentelypäivien välillä omassa organisaatiossa ja sidosryhmien kanssa
  • Osallistujakohtaisen todistuksen osallistumisesta

Foorumin laskutus tapahtuu toteutuksen varmistuttua.

Brändikuva_vihreä_naurava_nainen

Haluan kuulla lisää ilmastotyön foorumista

Kiinnostuitko vaikuttavan ilmastotyön foorumista? Voit jättää meille tämän linkin kautta yhteystietosi. Olemme sinuun yhteydessä ja kerromme lisää.

Tutustu foorumin asiantuntijoihin

Foorumin fasilitoinnista vastaavat Sitowisen kokeneet fasilitaattorit Tiina Sahakari ja Pia Niemi. Lisäksi mukana on joukko Sitowisen eri alojen huippuasiantuntijoita.
Brändikuva_vaaleanpunainen_naurava_nainen

Kysy lisää ilmastotyön foorumista. Autamme mielellämme!

Tutustu palveluihimme

Hiilijalanjäljen laskenta

Ilmastonmuutos on tosiasia, mutta ihmisen toiminta vaikuttaa sen etenemiseen. Me voimme ratkaisuillamme hillitä ilmastonmuutosta. Hiilijalanjäljen laskenta on ensiaskel muutoksessa.

Kestävä kaupunkikehitys

Kaupungistuminen on trendi, joka edellyttää strategista ajattelua yli ammattirajojen: taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti vastuullisia ja älykkäitä ratkaisuja.

Vastuullisuuspalvelut

Vastuullisuus on edellytys toiminnan menestymiselle, mutta sen toteuttaminen voi olla haastavaa. Asiantuntijamme tekevät vastuullisuudestanne näkyvää.

Kestävä liikkuminen

Kestävä liikkuminen otetaan huomioon kaikessa suunnittelussa. Tavoitteena on ympäristön, terveyden, turvallisuuden ja liikkujien tarpeen huomioiva ympäristö.