Vaikuttavan ilmastotyön foorumin sisältö:

Kutsukirje & aloitusinfo 

Ilmoittautumisajan umpeuduttua osallistuville kuntatiimeille lähetetään kutsukirje foorumiin. Kirje pitää sisällään oleellisen aloitusinfon, maksuohjeet ja ohjeen alkuhaastattelun varaamiseen. Kunnille lähetetään lisäksi ”Save the date” –kutsut foorumipäiviin ja seurantatapaamiseen. 

Alkuhaastattelut: tarpeet ja toiveet foorumille 

Jokaiselle kuntatiimille toteutetaan alkuhaastattelu kunnan ilmastotyön ajankohtaisen tilanteen, tarpeiden ja toiveiden kartoittamiseksi. Haastatteluun sisällytetään riittävä aika foorumin sisältöjen esittelemiseksi ja tähän liittyvien mahdollisten avoimien kysymysten läpikäymiseksi. Ensimmäiseen foorumitapaamiseen liittyy jokaiselle kuntatiimille pieni ennakkotehtävä, joka myös alustetaan haastattelussa. Haastattelu toteutetaan tunnin mittaisina Teams-tapaamisena. Haastattelijoina toimivat Tiina Sahakari ja Pia Niemi. Haastatteluun osallistuu lisäksi Sitowisen projektisihteeri.

Päivä 1: Ilmastosuunnitelman toimeenpano 

Aamupäivän teemat

 • Tutustuminen foorumin osallistujiin ja ilmastotyön tilanteeseen osallistujakunnissa
 • Keynote-puheenvuorot, aiheina vaikuttavien ilmastotoimien tunnistaminen ja esimerkit vaikuttavista toimista

Iltapäivän teemat

 • ”Miten tästä eteenpäin?” – kuntien työskentely ilmastotyön toimeenpanon parissa
 • Vaikuttavat toimet
 • Seuraavat stepit valituissa teemoissa
 • Reflektointi päivän annista ja pienen välitehtävän alustaminen

Aamupäivällä tutustutaan rauhassa foorumin osallistujiin ja ilmastotyön tilanteeseen kunnissa. Key note –puheenvuorot tarjoavat osallistujille ymmärrystä ilmastotoimien vaikuttavuudesta ja herättelevät pohtimaan toimintaympäristöä, jossa ilmastotyötä tehdään.

Lounastauon jälkeen osallistuvat kuntatiimit työskentelevät yhdessä ja erikseen ilmastotyön toimeenpanon kysymysten parissa. Työskentelyn aiheena ovat sekä vaikuttavat toimet että seuraavat stepit valituissa teemoissa, joita on pohjustettu alkuhaastattelujen avulla. Iltapäivään varataan myös riittävästi aikaa digitaalisen valkotaulun käytön harjoitteluun osana työskentelyä.

Päivän päätteeksi osallistujat reflektoivat päivän aikana oppimaansa ja oivaltamaansa ja saavat alustuksen toisen työskentelypäivän ennakkotehtävään.

Päivä 2: Vaikuttavuutta yhteistyöllä 

Aamupäivän teemat

 • Kuntien kokemukset: ilmastotyön poikkihallinnollinen sitoutuminen ja yhteistyö
 • Keynote-puheenvuorot, aiheina ilmastotyön juurruttaminen ja uudet ilmastotyön yhteistyötavat ja onnistumiset

Iltapäivän teemat

 • ”Miten tästä eteenpäin?” – kuntien työskentely ilmastotyön toimeenpanon parissa
 • Sisäinen- ja ulkoinen yhteistyö
 • Reflektointi päivän annista ja pienen välitehtävän alustaminen

Aamupäivällä jaetaan kokemuksia ilmastotyön poikkihallinnollisesta sitoutumisesta ja yhteistyöstä. Key note –puheenvuoroissa tutustutaan erilaisiin ilmastotyön yhteistyötapoihin ja onnistumisiin sekä ilmastotyön juurruttamiseen.

Lounastauon jälkeen osallistuvat kuntatiimit työskentelevät yhdessä ja erikseen ilmastotyön toimeenpanon kysymysten parissa. Työskentelyn aiheena ovat sisäinen ja ulkoinen yhteistyö.

Päivän päätteeksi osallistujat reflektoivat päivän aikana oppimaansa ja oivaltamaansa ja saavat alustuksen kolmannen työskentelypäivän ennakkotehtävään.

kuntien ilmastotyön foorumi sisältö

 

Päivä 3: Miten työn etenemistä ja vaikuttavuutta seurataan? 
 

Aamupäivän teemat

 • Kuntakohtainen sparraus Sitowisen eri alojen asiantuntijoiden kanssa
 • Opit ja oivallukset sparrauksista

Iltapäivän teemat

 • Keynote-puheenvuoro, aiheina seuranta ja mittarointi
 • ”Miten tästä eteenpäin?” – kuntien työskentely ilmastotyön toimeenpanon parissa
 • Seuranta- ja mittarointi
 • Oppeja ja oivalluksia – Vaikuttavan ilmastotyön dialogi

Aamupäivällä jokainen kunta saa kaksi asiantuntijasparrausta Sitowisen eri alojen huippuasiantuntijalta.  Tiimit saavat itse toivoa tilanteeseensa sparraajia Sitowisen eri asiantuntijoiden joukosta. Oppeja ja oivalluksia sparrauksista jaetaan osallistujien kesken.

Lounastauon jälkeen Keynote –puheenvuorossa kuullaan ilmastotyön seurannasta ja mittaroinnista. Osallistuvat kuntatiimit työskentelevät yhdessä ja erikseen ilmastotyön toimeenpanon seurannan ja mittaroinnin kysymysten parissa.

Päivän päätteeksi foorumissa syntyneistä oppeja ja oivalluksia jaetaan osallistujien kesken yhteisessä vaikuttavan ilmastotyön Erätauko-dialogissa.

Seurantatapaaminen: Mitä sitten tapahtui?

Foorumiin osallistuneet kuntatiimit kutsutaan yhteiseen parin tunnin seurantatapaamiseen, missä vaihdetaan ajankohtaisia kuulumisia ilmastotyön toimeenpanon edistymisestä ja tilanteesta foorumin jälkeen. Tapaaminen sisältää kommenttipuheenvuoron Sitowisen johtavalta ilmastotyön asiantuntijalta. Osallistujilla on mahdollisuus kysyä ajankohtaisia mieltä askarruttavia kysymyksiä Sitowisen asiantuntijoilta ja muilta osallistujilta. Tapaaminen toteutetaan Teamsissä ja mukana ovat myös foorumin fasilitaattorit Pia ja Tiina.