Ohjelmistokehittäjä Antti Lempisen projekteissa näkyy Sitowisen Digi-liiketoiminnan ydin: digitaaliset ohjelmistotyökalut ja tietokannat kehittävät kaupunkiympäristöjä ja muita elinympäristön perusrakenteita ketävämpään suuntaan. Projekteilla edistetään esimerkiksi joukkoliikenteen käyttöä työmatkaliikenteessä.

Kolmisen vuotta ohjelmistokehittäjänä toiminut Antti Lempinen on koulutukseltaan myös tutkija. Hän on tehnyt aikaisemmin fysiikan tutkimusta ydinjätteen loppusijoituksesta ja sähköisiä matematiikan oppikirjoja.

Nykyisessä tehtävässään Sitowisen Digi-liiketoiminnassa projektit liittyvät usein kestävän liikkumisen ja liikenteen kehittämiseen.

– Työni tuntuu yhteiskunnallisesti tärkeältä, koska IT-projekteilla pystytään vaikuttamaan liikenteen päästöihin, millä on suuri vaikutus globaaleihin hiilipäästöihin, Antti toteaa.

IT-projekteissa pystyn vaikuttamaan liikenteen päästöihin, millä on suuri vaikutus globaaleihin hiilipäästöihin.

Antti Lempinen, sovelluskehittäjä, Sitowise

Työmatkalaskuri kannustaa joukkoliikenteen käyttöön

Antilla on työprojekteissaan valtava mahdollisuus edistää suomalaisten kestävää liikkumista, ja hän liikkuu myös omat työmatkansa kävellen. Joukkoliikenteen käytön lisääminen ja helpottaminen oli kiinteä osa Helsingin seudun liikenteelle (HSL) kehitettyä työmatkalaskuria.

– Käyttäjät kertovat laskurille liikkumisestaan, ja laskuri antaa tietoa käyttäjän liikkujatyypistä, Antti kertoo. Laskuri neuvoo myös kestävään liikkumiseen ja kannustaa yrityksiä tukemaan joukkoliikenteen käyttöä työmatkoilla. – Laskuri tuottaa yrityksille koontiraportteja työntekijöiden hiilijalanjäljestä, kulkumuotojakaumasta ja myös sen muutospotentiaalista.

Digitaalinen tieto tehostaa kulkemista työpäivän aikana

Digitaliset ratkaisut auttavat tehostamaan työskentelyä esimerkiksi kunnossapidossa niin, että turhaa kulkemista tehtävien välillä voidaan välttää. Antti työskentelee parhaillaan Väyläviraston valtakunnallisessa digitalisointihankkeessa, jossa rataverkon ylläpitoa muokataan tehokkaammaksi.

– Infrarakenteista tarvitaan tietoa, jotta asioita osataan tehdä oikeaan aikaan ja oikeassa järjestyksessä, Antti kertoo. Helppo tiedonsaanti tekee toiminnasta systemaattista ja tehokasta. – Kyse on kokonaisvaltaisesta muutoksesta.

Sovelluskehitystiimissä kommunikoidaan rakentavasti

Sitowisen tavoitteena on olla alan vastuullisin yritys, ja tutkijana Antti pitää tavoitetta erittäin kunnianhimoisena. Pelkästään vastuullisuuden määritelmä on laaja ja epämääräinen. – Vastuullisuus tarkoittaa eri asioita eri ihmisille ja organisaatioille. Ilahduinkin siitä, miten tarkkaa työtä Sitowise teki tavoitteidensa määrittelyssä.

Kaikilla on työpaikalla hyvä olla, kun kommunikointi on selkeää ja rakentavaa.

Antti Lempinen, sovelluskehittäjä, Sitowise

Yksi Antille tärkeimmistä vastuullisuuden osa-alueista on sosiaalinen vastuu. – Sitowisella henkilökunnasta pidetään hyvää huolta, ja tunnen oloni työntekijänä turvalliseksi. Esimerkiksi terveydenhoito on järjestetty valtavan hyvin.

Vastuullisuus näkyy myös Antin oman sovelluskehitystiimin työskentelyssä. – Jokainen meistä viihtyy työssään ja arvostaa toisten tekemistä. Kukaan ei ole yksin, vaan apua löytyy aina.

Toisten huomioon ottaminen on ehdoton edellytys myös IT-projektien onnistumiselle. – Yhteistyön pitää pelata hyvin, koska jokaisen työn tarkastaa joku muu. Sen jälkeen työ vielä testataan. Kaikilla on työpaikalla hyvä olla, kun kommunikointi on selkeää ja rakentavaa.

katu- ja kaupunkitiloja suunnitellaan paperilla.

Lue lisää Tulevaisuus työpöydälläni -juttuja!