Sitowisen rakennuttajapäällikkö Mari Lautalalla on alalta yli 20 vuoden kokemus. Suurin muutos alan vastuullisuudessa on tapahtunut työturvallisuudessa. Vastuullisuus näkyy myös Terve talo -käytännöissä. Tilat luovutetaan loppukäyttäjille varmasti kuivina ja puhtaina. 

Marin työpäiviin kuuluu koko rakentamisprosessin hallinta aina tarveselvityksistä rakentamiseen. Rakennuttamiseen liittyy paljon lakisääteisiä reunaehtoja ja velvoitteita, kuten kaikkia julkisia hankkeita koskeva hankintalaki. Lainsäädäntö on Marin mielestä kehittynyt oikeaan suuntaan ja lisännyt alan vastuullisuutta. 

– Vielä 1990-luvulla rakennushankkeissa näki paljon omien intressien ajamista ja jopa lahjontaa. Onneksi yleinen mielipide on muuttunut ja hyvä veli -kerhoja on saatu karsittua. Kun epärehelliset toimijat jäävät ulos hankkeista, rahaa ei valu pimeille markkinoille. 

Rakentamisen työturvallisuus on kehittynyt valtavasti 

Suurin muutos rakennusalan vastuullisuudessa näkyy työntekijöiden hyvinvoinnissa ja turvallisuudessa. Työmaalle ei ole asiaa missä tahansa varusteissa, vaan laki määrää käyttämään asianmukaista suojavaatetusta, kuten kypärää, silmäsuojia, turvakenkiä ja huomiovaatteita. – Alalla tiedostetaan yleisesti, että kyse on ihmisten turvallisuudesta ja terveydestä, Mari toteaa tyytyväisenä. 

Alalla tiedostetaan yleisesti, että kyse on ihmisten turvallisuudesta ja terveydestä

Mari Lautala, Sitowise

Työntekijät suojataan huolella erilaisilta haitta-aineilta, kun puretaan esimerkiksi mikrobivaurioituneita tai asbestia sisältäviä rakenteita. – Purkutöissä käytetään yhtenäistä suojahaalaria, ja asbestipurkujen jälkeisen puhdistussiivouksen tulos testataan aggressiivisilla ilmanäytteillä. 

Rakennuttajapäällikkönä Marin kynnys puuttua työturvallisuuteen on matala. – Jos näen jonkun toimivan työmaalla ohjeiden vastaisesti, puutun asiaan ja esimerkiksi komennan työntekijät pois vesikatolta, jos heillä ei ole turvavaljaita. Olen mieluummin vähän hankala kuin osasyyllinen jonkun tapaturmaan. 

Rakennusmateriaalien hukkaan pitää puuttua 

Ympäristönäkökulmat ovat Marille tärkeitä jokaisessa rakennuttamishankkeessa. Suurin haaste on tavaran hukka. – Onneksi suuret kiinteistönomistajat alkavat vuoden 2021 alusta alkaen velvoittaa, että julkisissa hankkeissa raportoidaan purkumateriaalit ja niiden määrät. 

Onneksi suuret kiinteistönomistajat alkavat vuoden 2021 alusta alkaen velvoittaa, että julkisissa hankkeissa raportoidaan purkumateriaalit ja niiden määrät. 

Mari Lautala, Sitowise

Marin mielestä huomiota pitäisi kiinnittää myös uuden tavaran hukkaan. – Projektinjohto- ja allianssihankkeissa tilaaja maksaa tavaran, jolloin aliurakoitsijoilla ei ole kannustinta säästää materiaaleissa. Uuden tavaran seuranta olisikin alalle tärkeä uudistus, joka pienentäisi rakennusten hiilijalanjälkeä. 

Rakennuttaja on aina asiakkaan edunvalvoja 

Mari johtaa Lappeenrannassa rakennuttamisen osastoa selvien periaatteiden mukaan. Työyhteisön hyvinvointi lähtee hänestä ruohonjuuritasolta. – Kun asiantuntijat voivat hyvin ja ovat tyytyväisiä tehtäviinsä ja mahdollisuuksiinsa kehittyä, pystymme palvelemaan myös asiakkaita paremmin. 

Kun asiantuntijat voivat hyvin ja ovat tyytyväisiä tehtäviinsä ja mahdollisuuksiinsa kehittyä, pystymme palvelemaan myös asiakkaita paremmin.

Mari Lautala, Sitowise

Sitowisen Eettinen toimintaohje otettiin käyttöön vuonna 2019. Käytännön tasolla ohjeet ovat olleet osa rakennuttamisosaston toimintaa jo kauan. – Tiedostamme hankkeissa aina, että tärkein tehtävämme on edustaa asiakasta ja valvoa hänen etuaan. 

Käytännössä rakennuttaja vaatii, että toimimattomaan ratkaisuun löydetään parempi vaihtoehto. – Joskus on pidettävä pintansa ja vaadittava esimerkiksi huoltoluukulle järkevää sijaintia, Mari sanoo. Sama koskee kestäviä materiaaleja. – Jos julkiseen tilaan suunnitellaan nättiä mäntylautalattiaa, velvollisuuteni on nostaa esiin, että materiaalin elinkaari on lyhyt ja se on huollettava joka vuosi. 

Tavoitteena terve, puhdas ja kuiva talo 

Viime vuosina rakennuttamishankkeissa on noussut esiin Terve talo -koordinointi. Käytännössä rakenteita esimerkiksi kuivataan riittävästi ennen pinnoittamista ja tilat luovutetaan puhtaina muun muassa rakennuspölystä. Rakennuttamisessa uudistus vaatii muutosvastarinnan murtamista. 

– Rakenteiden suojaaminen kosteudelta auttaa välttämään vaurioita ja sitä kautta sisäilmaongelmia ilman turhaa energiankulutusta, Mari sanoo. – Jos suojausta ei tehdä, rakenteita joudutaan kuivaamaan tai siivoamaan enemmän, mikä kuluttaa ylimääräistä energiaa. 

Rakenteiden suojaaminen kosteudelta auttaa välttämään vaurioita ja sitä kautta sisäilmaongelmia ilman turhaa energiankulutusta.

Mari Lautala, Sitowise

Sitowisen rakennuttamishankkeissa turvalliset ja terveelliset tilat ovat aina pääasia. Lisäksi huomiota kiinnitetään kestäviin valintoihin. – Huolto ja ylläpito kustantavat rakennuksen koko elinkaarella selvästi enemmän kuin varsinainen rakennusinvestointi. Siksi kaikkien materiaalien ja ratkaisujen pitää olla mahdollisimman kestäviä ja helposti huollettavia, Mari korostaa. 

Tutustu palveluihimme

Lue lisää Tulevaisuus työpöydälläni -juttuja!