Vesistöselvitykset ja suunnittelu

Hankimme ja analysoimme tietoa vesistöistä sekä arvioimme vesistövaikutuksia suunnittelua ja päätöksentekoa varten. Tuotamme kestäviä ratkaisuja vesistökunnostuksissa ja vesirakentamishankkeissa.

Laadimme vesistöselvityksiä sekä suunnittelemme ja teemme vesistövaikutusarvioita erilaisiin ja eri vaiheessa oleviin  infra-, energia-, teollisuus- ja maankäyttöhankkeisiin. Sinun tarpeesi sekä ympäristöviranomaisen ja ympäristösäädösten asettamat reunaehdot määrittävät tarkastelujen ja vaikutusarvioiden laajuuden sekä tarkastelutason. Autamme löytämään parhaat kestävät ja kustannustehokkaat ratkaisut. Ruoppaussuunnittelussa, biologisissa selvityksissä ja mallinnuksissa hyödynnämme myös luotettavaa ja toimivaa yhteistyöverkostoamme.

Tomi Puustinen
Vanhempi asiantuntija
+358 20 747 7483
Merilin Vartia
Vanhempi asiantuntija
+358 20 747 6528
Pintavesiselvitykset ja –tarkkailut sekä vaikutusarviot

Laadimme tarkkailuohjelman sekä toteutamme ja raportoimme tarkkailun. Laadimme selvityksiä ja vaikutusarvioita infra-, energia-, teollisuus- ja maankäyttöhankkeiden tarpeisiin hankkeiden eri vaiheissa.

Hydrologiset selvitykset sekä vesistöjen säännöstely ja mallinnukset

Hyödynnämme vesistösuunnittelussa tehokkaasti eri ympäristötietojärjestelmiä ja paikkatietoa sekä monipuolisia mallinnusohjelmistojamme.

Vesikasvillisuus-, kalasto- ja muut biologiset selvitykset

Teemme vesistöhankkeisiin liittyvät biologiset selvitykset toimivan yhteistyöverkostomme kanssa.

Sedimenttiselvitykset ja riskinarviot

Teemme sedimenttitutkimuksia sekä arvioimme ruoppauksen ja läjittämisen ympäristöriskejä. Lue lisää >

Ruoppaus- ja kunnostussuunnitelmat

Laadimme ruoppaus- ja läjityssuunnitelmia erilaisiin vesirakennushankkeisiin. Kunnostussuunnittelukohteemme ovat vaihdelleet pienistä pilaantuneista teollisuuslammikoista aina suuriin koko vesistön valuma-alueen kattaviin kohteisiin. Keskeiset näkökulmat suunnittelussa ovat kestävät ja kustannustehokkaat ratkaisut. Lue lisää >

Vesi- ja ympäristölupahakemukset sekä ilmoitukset

Laadimme vesi- ja ympäristönsuojelulain mukaisia hakemuksia sekä niihin liittyviä selvityksiä ja vastineita. Autamme mielellämme viranomaisyhteistyössä lupaprosessin helpottamiseksi.