Ruoppauksen kiertotalous ja hankehallintapalvelut

Osaamisemme kattaa hankkeiden valmisteluvaiheen ja toteutuksen. Henkilöstöllämme on laaja kokemus kotimaisten ja ulkomaisten ruoppaus- ja satamarakennushankkeiden suunnitteluista ja toteutuksista.

Olemme asiantuntijoita  sekä vesistöjä, teollisuutta että satamia koskevissa ruoppaushankkeissa.  Meillä on asiantuntemusta selvittää eri ruoppausmenetelmien edut ja haitat sekä teknisen toteutuksen että kustannusvaikutusten osalta. Pystymme johtamaan kyseiset hankkeet esiselvityksistä toteutukseen saakka, mahdollisimman kestävän ja kustannustehokkaan projektin mahdollistaen.

Projektinjohto ja rakennuttaminen

Edustamme tilaajaa vetämällä ruoppaushankkeita alusta loppuun ja/tai hoitamalla niiden rakennuttamistehtävät.

Testaukset ja suunnittelu

Teemme lietteelle käsittelytestauksia ja/tai suunnitteluja, joissa määritetään hankkeessa parhaaksi soveltuva työmenetelmä, lietteenkäsittelymenetelmä, työ- ja materiaalitarpeet sekä laaditaan hankkeisiin liittyvät suunnitelmat ja piirustukset.

Lietteiden käsittelymenetelmän ja niiden loppusijoituskohteen valinta

Perustuen lietteen ominaisuuksiin ja testausvaiheen tuloksiin valitsemme suositeltavan lietteenkäsittelymenetelmän sekä tästä valinnasta edelleen johtaen soveltuvan loppusijoituskohteen määrittelyn ja avustamme sen löytämisessä.

Riippumaton laadunvalvonta

Teemme sekä projektinjohtoon/rakennuttamiseen liittyen että erikseen ruoppaushankkeiden riippumatonta laadunvalvontaa.