Infrarakentamisen kiertotalouspalvelut

Meillä on ainutlaatuinen palvelukonsepti, joka pohjautuu laajaan kokemukseen useista hankkeista jotka toteutamme yhdessä Maapörssi Oy:n kanssa.

Hankekehitys

Luomme asiakkaan tarpeesta lähtien hankekehityskohteiden massojen ja purkamisesta syntyvien materiaalien hyötykäyttöä edistäviä ratkaisuita.

Viranomaisyhteistyö

Selvitämme viranomaisvaatimukset hankkeen alkumetreistä lähtien ja hoidamme tarvittavat neuvottelut viranomaisten kanssa, jotta hanketta voidaan  kehittää oikeaan suuntaan viranomaisvaatimukset huomioiden. 

Luvat, ilmoitukset ja selvitykset

Hoidamme kiertotaloushankkeisiin liittyvät lupaprosessit, ilmoitukset ja teemme tarvittavat selvitykset. Kauttamme saat myös ympäristövaikutusarvioinnit, jos hankkeen laajuus sitä vaatii.

Valvonta ja raportointi

Hoidamme viranomaisvaatimusten mukaisesti kohteiden tarkkailun, valvonnan ja raportoinnin.

Työmaan vaiheistuksen suunnittelu sekä hankkeen yleinen laadunvarmistussuunnitelma

Asiantuntijamme ohjaavat työmaasuunnittelua erikoissuunnitelmien ja lupien huomioimiseksi työmaan vaiheistamisessa ja aikatauluttamisessa. Laadimme kohteisiin laadunvarmistussuunnitelmat.

Maa-ainesten hankinta ja koordinointi yhteistyössä Maapörssi Oy:n kanssa

Maapörssi tarjoaa palvelualustan maa-massojen hyötykäyttöä varten. Tätä palvelua käytetään yhteiskohteissamme tehokkaan massojen hallinnan välineenä. Maapörssin kuljetussovelluksella saat käyttöösi sähköisen siirtoasiakirjan sekä pystyt seuraamaan ja raportoimaan työmaakohtaisesti siirretyt massat.