Siltojen ja taitorakenteiden kuntotutkimukset

Omaamme pitkän kokemuksen siltojen ja muiden taitorakenteiden kuntotutkimuksista ja –tarkastuksista.

Taitorakenteiksi kutsutaan muun muassa siltoja, maantie- ja rautatietunneleita, laitureita ja rantatukimuureja, merimerkkejä, vesitorneja, jne. Asiakkaitamme ovat taitorakenteita hallinnoivat julkiset ja yksityiset tahot suoraan sekä yrityksemme muut infrarakenteiden konsultointipalveluja tarjoavat yksiköt, joita palvelemme isommissa projektikokonaisuuksissa. 

Mikko Rauhanen
Ryhmäpäällikkö, Tarkastuspalvelut
+358 45 131 6003
Hannu Heikkilä
Projektipäällikkö, yhdyskuntarakentaminen
+358 20 747 6520
Lasse Minkkinen
Projektipäällikkö, Siltojen ja taitorakenteiden kuntotutkimukset
+358 20 747 6681
Siltojen yleis- ja erikoistarkastukset

Tarkastuksia suorittavilla henkilöillä on liikenneviraston vaatimusten mukaiset ammatti- ja työturvallisuuspätevyydet. Tarkastuksissa noudatamme liikenneviraston laatimia yleisohjeita kutenkin huomioiden tutkimuskohteen erityispiirteet. Käytämme omaa tutkimuskalustoa. Laboratoriotutkimukset teetämme luotettavilla yhteistyökumppaneillamme

Muut taitorakenteet

Kaikkien taitorakenteiden osalta ei ole olemassa yleisohjeita, jonka mukaan mm. tutkimuksen laajuus ja näytteidenottomäärät voidaan yksilöidä. Tällöin kokeneet kuntotutkijamme laativat tutkimussuunnitelman, jota noudattamalla saavutetaan riittävä luotettavuus tutkimustuloksille ja johtopäätöksille. Käytämme tarvittaessa yrityksemme muiden yksiköiden osaamista halutun lopputuloksen saavuttamiseksi. Tutkimme myös vedenalaisia rakenteita (vesistösillat, kanavat, padot). Tällöin työhön osallistuu yhteistyökumppanimme 2-3 hlö sukellustyöryhmä, jolla on valmius mm. vedenalaisten betoninäytteidenottoon.