Joukkoliikennesuunnittelu

Olemme joukkoliikennepalvelujen suunnittelun ja palvelukehityksen johtava asiantuntija. Päämääränämme on edistää sertifioitujen suunnittelupalveluidemme avulla vaikuttavia, kestäviä ja muihin palveluihin yhteen sovitettuja joukkoliikenneratkaisuja.

Maiju Lintusaari
Apulaisosastopäällikkö, Liikkumispalvelut
+358 50 571 5013
Jaakko Rintamäki
Vanhempi asiantuntija, Smart City
+358 20 747 6738

Luomme puitteet käyttäjälähtöiselle, laadukkaalle ja samalla tehokkaasti järjestettävissä olevalle joukkoliikenteelle.

Monipuolinen joukkoliikenneosaamisemme on kokonaisvaltaista. Se kattaa muun muassa  liikennöinnin suunnittelun, palvelutasoselvitykset, joukkoliikennestrategiat, joukkoliikenteen järjestelmiä koskevat selvitykset ja joukkoliikennettä tukevan maankäytön ja infrastruktuurin suunniteluun.

Toimintakenttämme kattaa koko Suomen, ja työskentelemme myös kansainvälisesti.

Suunnittelumme lähtee aina käyttäjänäkökulmasta. Haluamme yhdessä asiakkaidemme kanssa tehdä joukkoliikenteestä aidosti kilpailukykyisen ja vaikuttavan kulkumuodon.

Joukkoliikenteen strategiat ja visiot

Tavoitteellisen joukkoliikennekokonaisuuden suunnittelu vaikutusarvioineen kaupungeille ja maakunnille. 

Joukkoliikenteen palvelutasosuunnittelu

Suunnittelemme joukkoliikenteen palvelutason, linjastot, aikataulut yhdessä asiakkaan ja tiiviissä vuorovaikutuksessa sidosryhmien kanssa. 

Joukkoliikenne ja maankäyttö

Teemme pien- tai suuraluekohtaisia arvioita ja asiantuntija-analyysejä joukkoliikennemyönteisen maankäytön kehittämisestä. 

Raideliikenne

Raideliikenteen selvitykset strategiselta tasolta aina kaupunkien raideliikenneratkaisuihin. 

Hankinnat

Suunnittelemme yhdessä asiakkaan kanssa julkisen liikenteen hankintakokonaisuudet.