Valvonta ja laadunvarmistus

Pidämme huolen siitä, että uudis- ja korjausrakentamisen hankkeidesi laatu, kustannukset ja aikataulu pysyvät kunnossa. 

Valvomme rakentamisen toteutumista asetettamiesi tavoitteiden mukaisesti. Huolehdimme myös mahdollisiin lisä- ja muutostöihin liittyvistä selvityksistä ja tarkastuksista. Valvontaorganisaatiomme koostuu eri alojen asiantuntijoista, joten vastaamme kokonaisvaltaisesti rakennus- ja talotekniikkatöiden valvonnasta. Valvontamme perustuu järjestelmälliseen ja suunnitelmalliseen työskentelyyn, jossa laadunvarmistaminen on mallitöiden, työvaihetarkastusten ja laadunvarmistuskokeiden avulla keskeisessä roolissa. Suoritamme urakan vastaanotto- ja loppudokumentaation tarkastukset. Huolehdimme myös takuutarkastuksista ja valvomme takuukorjauksia. 

Arto Hägg
Toimialajohtaja, Rakennuttaminen
+358 29 005 9300
Tuomo Nerg
Osastopäällikkö
+358 29 005 9458
Valvontasuunnitelma

Ilman suunnitelmaa työ ei voi edetä suunnitelmallisesti. Suunnittelemme valvontatyön toteutuksen ja varmistamme, että valvonnassa on oikea määrä resursseja käytössä oikeaan aikaan. Valvontasuunnitelmassa huomioimme myös kohteen erityispiirteet ja tarvittavat malli- ja työvaihetarkastukset sekä laadunvarmistukset.​

Työmaakäynnit ja dokumentointi

Suoritamme koko työmaan ajan säännöllisiä valvontakäyntejä kohteessasi. Työmaavalvontakäynneillä kuvaamme kohteesi keskeisiä työvaiheita ja laadimme sinulle raportin käynneistä. Meiltä saat myös tarvittavat virhe- ja puuteluettelot käyttöönotoista. Hyvä dokumentointi helpottaa tiedon kulkua työmaavaiheessa, kertoo kuinka työ suoritetiin ja auttaa mahdollisissa työmaan tai takuun aikana esiintulevissa häiriötilanteissa.